Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Pater Frits Maas overleden

Uitvaart op vrijdag 11 maart in Kerkdriel

gepubliceerd: maandag, 7 maart 2022
foto: Mill Hill
Pater Frits Maas ( * 26 oktober 1957,  6 maart 2022)
Pater Frits Maas ( * 26 oktober 1957, 6 maart 2022)

Helaas mel­den wij het over­lij­den van pater Frederick (Frits) Maas op 6 maart 2022 in het Jeroen Bosch Zie­ken­huis te ’s-Hertogen­bosch. Op vrij­dag 11 maart om 13.30 uur zal de Uitvaartmis wor­den gehou­den in de St. Martinus­kerk te Kerkdriel. Cele­brant zal zijn Mgr. Hans van den Hende van Bisdom Rotter­dam.

Levenswandel

Frits werd geboren op 26 ok­to­ber 1957 te Kerkdriel. Zijn vader was Noach Maas en zijn moe­der, Petronella (Nelly) van Herwijnen. Het gezin Maas had zes kin­de­ren, onder wie Frits. Na de middel­ba­re school voelde hij zich ge­roe­pen tot het missio­nair pries­ter­schap en ging Frits stu­de­ren aan het Mill Hill College in Roosendaal (1976-1979). Na het afron­den van zijn studie werd hij benoemd bij het over­zeese Pas­to­ral Exposure Program waar hij twee jaar werkte in het bisdom Kakamega in Kenia.

Bij het her­vat­ten van zijn theo­lo­gische studie aan het Saint Joseph's College, Mill Hill te Londen, werd Frits erns­tig ziek met leukemie. Door Gods genade overleefde Frits en voltooide hij zijn studie in Mill Hill. Op 31 juli 1983, werd hij uit­ein­delijk door bis­schop Cornelio de Wit MHM, generaal-overste van de Mill Hill Mis­sio­na­rissen, tot pries­ter gewijd. Na zijn wij­ding specialiseerde hij zich in catechese en haalde hij zijn Masters Degree bij de Uni­ver­si­teit van Birmingham.

Frits werd aan­ge­steld bij de ge­meen­schap van Mill Hill in Roosendaal en is later als stu­den­tenpastor werk­zaam geweest in Eindhoven en Delft. In 1997 werd hij aan­ge­steld bij Apostolatus Stella Maris in Rotter­dam, het apos­to­laat van de zeevaren­den waar hij al snel door kar­di­naal Simonis tot natio­naal directeur werd gepro­mo­veerd. Daar heeft pater Maas met toe­wij­ding en tot grote waar­de­ring gewerkt tot hij in januari getroffen werd door het corona­vi­rus waar hij weer van leek te her­stel­len. Enkele weken gele­den werd hij echter met hart- en nierfalen in het zie­ken­huis opgeno­men wat hem uit­ein­delijk fataal werd. Pater Frits Maas is 64 jaar oud gewor­den.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer