Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Askruisje halen

Aswoensdag 27 februari

gepubliceerd: zondag, 27 februari 2022

Na het uitbun­dige feest van carnaval dat dit jaar -zij het in aan­ge­paste vorm- weer kan wor­den gevierd, begint de Veer­tig­da­gen­tijd met Aswoens­dag. Op deze dag is het goede katho­lie­ke gewoonte om het askruisje te halen.

Askruisje

In veel kerken wordt op Aswoens­dag met de as van verbrande palm­tak­jes een kruis, het zo­ge­naamde askruisje, op het voor­hoofd van de gelo­vi­gen gezet. Dit askruisje mogen we veer­tig dagen met ons meedragen. Ook al vervaagt het askruisje snel, de hele vas­ten­tijd lang horen we de oproep: “Bekeert u en gelooft in het evan­ge­lie!”

Deze dagen bie­den ons de gelegen­heid om op reis te durven gaan en afstand te nemen van alle ver­trouwde zeker­he­den, vaste ge­woon­ten en wel­vaart. Sober­heid, soli­da­ri­teit (zorg voor de andere mens) en spiri­tua­li­teit (aan­dacht voor de eigen relatie met God) staan centraal in de vas­ten­tijd.

We wor­den uit­ge­no­digd om een vraag­te­ken te zetten bij alles wat we niet nodig hebben, maar waaraan we zo verknocht zijn. Het zijn zaken die ons vaak aflei­den waar het wer­ke­lijk om gaat in het leven. Een mens leeft uit­ein­delijk niet voor mate­rië­le zaken: echt geluk zit niet in be­zit­tin­gen, maar in relaties, in ver­bon­den­heid met mensen, in ver­bon­den­heid met God.

Vie­rin­gen

Op Aswoens­dag zijn er een aantal vie­rin­gen in de Bom­me­ler­waard waarbij u het askruisje kunt halen:

tijd plaats
9.00 uur Kerkdriel
19.00 uur Velddriel
19.00 uur Zalt­bom­mel
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer