Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Versoepelingen coronamaatregelen

Met ingang van vrijdag 25 februari

gepubliceerd: woensdag, 23 februari 2022
foto: Ramon Mangold
Versoepelingen coronamaatregelen

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk kon­digt op woens­dag 16 februari ver­soe­pe­lingen van de corona­maat­re­ge­len aan, die in gaan op vrij­dag 25 februari. Vanaf die datum zijn in heel Neder­land de an­der­halve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bis­schop­pen hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gel­den voor de R.-K. Kerk.

Voor het weekend van 19 en 20 februari gel­den nog de hui­dige corona­regels in de R.-K. Kerk. De ver­soe­pe­lingen die de over­heid vanaf vrij­dag 18 februari in laat gaan - met name het loslaten van de an­der­halve meter afstand en de mondkapjesplicht - gel­den voor locaties waar een coronatoegangsbe­wijs getoond moet tonen. Omdat eer­der is besloten voor deelname aan vie­rin­gen geen coronatoegangsbe­wijs te vragen, blijven de hui­dige corona­regels in de R.-K Kerk gel­den tot 25 februari.

Ruimte en moge­lijk­he­den

De bis­schop­pen spreken in de ko­men­de week over ver­dere details van de ver­soe­pe­lingen en maken deze dan na 22 februari bekend aan de pa­ro­chies. De bis­schop­pen zijn dank­baar voor de grote inzet die de afgelopen twee jaar in de pa­ro­chies is getoond om het vieren ondanks beper­kingen toch moge­lijk te maken. Ze weten hoeveel dit van pas­to­rale teams, pa­ro­chie­besturen, vrij­wil­li­gers en kerk­gan­gers heeft gevraagd. Met het zicht op meer ruimte en moge­lijk­he­den vragen de bis­schop­pen nog even vol te hou­den, uitkijkend naar weer meer moge­lijk­he­den tot vieren en elkaar ont­moe­ten in de kerk na 25 februari.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer