Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Jubileum paus Adrianus VI

Vijfhonderste verjaardag pauskeuze

gepubliceerd: zondag, 9 januari 2022

Vijfhonderdste verjaardag pauskeuze Adrianus VIZondag 9 januari 2022 is het precies 500 jaar gele­den dat Adriaan Floris­zoon Boeyens werd verkozen tot paus. Om dit jubileum te vieren is de Project­groep Adrianus­jaar opgericht met een web­si­te en diverse ac­ti­vi­teiten.

Neder­landse paus

In Neder­land wordt hij van­wege zijn geboorte­plaats Utrecht beschouwd als de enige Neder­landse paus in de ge­schie­de­nis. In Duits­land geldt hij echter als de zevende Duitse paus omdat Utrecht des­tijds tot het Heilige Roomse Rijk behoorde.

Curiculum Vitae

jaar gebeur­te­nis
1459 Adriaan werd op 2 maart 1459 geboren te Utrecht
Hij was de zoon van scheepstimmerman Floris (of Florens) en Geertruid Boeyens
1476 In 1476 ging Boeyens stu­de­ren aan de Uni­ver­si­teit van Leuven
1490 Op 30 juni 1490 werd hij tot pries­ter gewijd in Leuven
1507 Vanaf 1507 was hij leer­mees­ter van Karel V
1516 In 1516 werd hij bis­schop van Tortosa
1517 Op 1 juli 1517 creëerde paus Leo X hem tot kar­di­naal
1521 Op 1 de­cem­ber 1521 overleed paus Leo X plots en on­ver­wacht
1522 Het conclaaf dat volgde koos op 9 januari 1522 kar­di­naal Boeyens tot paus
Hij koos als naam paus Adrianus VI
1523 Op 14 sep­tem­ber 1523 overleed hij
Hij werd opge­volgd door paus Clemens VII

Adrianus­jaar

Als onder­deel van het Adrianus­jaar 2022-2023 biedt een speciale web­si­te in­for­ma­tie over deze ‘Neder­landse’ paus, over de turbulente tijd waarin hij leefde, over zijn pau­se­lijk beleid, zijn uitzon­der­lijke per­soon­lijk­heid en de bete­ke­nis van zijn nalaten­schap voor onze tijd. De kerken van nu, Europa van nu en de mensen van nu kunnen zich door hem laten in­spi­re­ren.

De web­si­te is gecreëerd door de Project­groep Adrianus­jaar en biedt een over­zicht van ac­ti­vi­teiten, afbeel­dingen en ach­ter­grondin­for­ma­tie.


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer