Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Webmaster in het zonnetje gezet

gepubliceerd: zaterdag, 18 december 2021

Met een flinke dele­ga­tie van pastoor, pen­ning­mees­ter en hoofd­re­dac­teur werd zater­dag­och­tend 18 de­cem­ber de webmaster in het zonnetje gezet. Aan­lei­ding was het 10-jarig bestaan van de web­si­te.

Met een prach­tige en verrukke­lijke taart met tien kaarsjes en een mooi kerst­stuk werd Wim Koopman thuis gefe­li­ci­teerd en getrac­teerd voor tien jaar trouwe dienst. Op 19 de­cem­ber 2011 werd deze web­si­te gelan­ceerd. Nu alweer tien jaar wor­den pa­ro­chi­anen voor­zien van in­for­ma­tie, nieuws en het meest actuele vie­rin­gen­over­zicht.

Website upgrade

Op dit moment wordt gewerkt aan een upgrade van deze web­si­te zodat hij zich auto­ma­tisch aanpast aan gebruik op een smart­phone. Het wordt geen dras­tische restyling maar wel functioneler voor mobiel gebruik.

Tiende jaargang pa­ro­chie­blad

In 2012 kwam bovendien het eerste jaargang uit van ons pa­ro­chie­blad Fran­cis­cus tussen de rivieren en is de kersteditie het vierde nummer van het tiende jaargang. Onze webmaster ver­zorgt ook al tien jaar de opmaak van ons blad.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer