Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Dooprooster 2022

gepubliceerd: woensdag, 17 november 2021

In onze pa­ro­chie werken we met een plan­ning voor doop­vie­ringen. Voor 2022 is weer een nieuw rooster samen­ge­steld.

Doop­vie­ring

Doop­vie­ringen vin­den plaats op vaste zon­da­gen in de maand, voor iedere dopeling is er een aparte vie­ring. Er is een vast schema voor alle kerken. De eerste vie­ring begint om 13.00 uur, de tweede om 13.45 en de derde om 14.30 uur. Het is moge­lijk meer­dere dopelingen in een vie­ring te laten dopen. Dat is heel mooi als er bij­voor­beeld twee of meer dopelingen zijn in het­zelfde gezin of dezelfde familie.

Doop­ge­sprek

Voor­af­gaand aan de vie­ring vindt een doop­ge­sprek plaats met alle doop­ou­ders. Deze ge­za­men­lijke avon­den zijn in het pa­ro­chie­cen­trum van Kerkdriel of Zalt­bom­mel en beginnen telkens om 20.00 uur. In 2022 zijn de volgende data gekozen voor deze doop­ge­sprekken:

 • maan­dag 13 de­cem­ber 2021
 • dins­dag 18 januari 2022
 • dins­dag 15 februari 2022
 • dins­dag 15 maart 2022
 • dins­dag 19 april 2022
 • dins­dag 17 mei 2022
 • dins­dag 21 juni 2022
 • maan­dag 18 juli 2022
 • dins­dag 16 au­gus­tus 2022
 • dins­dag 20 sep­tem­ber 2022
 • dins­dag 18 ok­to­ber 2022
 • dins­dag 15 no­vem­ber 2022

Aanmel­den

U kunt uw kind aanmel­den voor de doop via het alge­meen se­cre­ta­riaat:

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer