Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Alzheimercafé - Wie neemt de regie?

Donderdag 18 november - 19.00 uur - De Weesboom Ammerzoden

gepubliceerd: maandag, 8 november 2021

Op don­der­dag­avond 18 no­vem­ber is er weer Alzheimer­café in de Wees­boom te Am­mer­zo­den. Deze keer is het thema ‘Wie neemt de regie?’.

Wie de diagnose dementie krijgt, zal moge­lijk op een gegeven moment hulp nodig hebben. Het is ver­stan­dig om daar tij­dig over in gesprek te gaan met partner, familielid of man­tel­zor­ger en je hierop voor te berei­den. Met elkaar zal je moeten bedenken wie samen met je beslis­singen mag nemen over bij­voor­beeld geld, wonen, wel­zijn en zorg.

Op deze avond komt aan de orde wat er zoal te regelen is en met wie. Het zal gaan over thema's als wils(on)bekwaam­heid en wette­lijke ver­te­gen­woor­diging en over moge­lijk­he­den als mentor­schap en/of bewind voe­ring. Dit alles onder het motto: ie­der­een heeft het recht om veilig oud te wor­den. Want een op de twin­tig ouderen wordt slacht­of­fer van fi­nan­cieel mis­bruik. We spreken hierover met des­kun­digen vanuit maat­schap­pe­lijke en fi­nan­ciële organi­sa­ties. Er is ruime gelegen­heid tot het stellen van vragen.

Locatie: Party Centrum De Wees­boom, Voor­straat 17, 5324 AT Am­mer­zo­den

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer