Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Afscheid oud-bestuursleden

gepubliceerd: vrijdag, 11 januari 2013
Afscheid oud-bestuursleden

Op vrij­dag 11 januari 2013 heeft het pa­ro­chie­bestuur afscheid geno­men van de leden van het bestuur van de pas­to­rale een­heid die niet de overstap naar het nieuwe bestuur hebben gemaakt. Het waren Frans van der Horst (Hurwenen), Harry van Iersel (Gameren), Sjaak van Over­dam (Zalt­bom­mel), Hetti van Kessel (Velddriel), Guus Larsen (Kerkdriel) en Daan Toonen (Alem). Met een bezoek aan het streekarchief in Zalt­bom­mel en een diner in een gelegen­heid in Am­mer­zo­den wer­den de schei­dende leden bedankt.

Op het streekarchief wer­den alle be­stuurs­le­den en pastores ont­van­gen door de adjunct-archiva­ris Sil van Doornmalen. Hij gaf een intro­duc­tie en leidde de groep rond in het depot waar hij een aantal bij­zon­dere oude stukken had klaar­ge­legd en een aantal memorabilia had uit­ge­zocht die op de ver­schil­lende pa­ro­chies betrek­king had­den. Het ging hierbij ook om recente stukken die voor de be­stuurs­le­den nog zeer herken­baar waren.

Bij het diner wer­den de schei­dende leden door de pastoor bedankt met het nieuwste boek van paus Bene­dic­tus XVI over de kin­der­ja­ren van Jezus. De proces­be­ge­lei­der Corné Nikkels had een fles Franciskanerbier voor ie­der­een.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer