Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Mgr. De Korte herkozen in de Permanente Raad

gepubliceerd: zaterdag, 18 september 2021
foto: Ramon Mangold
Mgr. De Korte herkozen in de Permanente Raad

De Neder­landse bis­schop­pen hebben in hun ver­ga­de­ring van 14 sep­tem­ber 2021 de leden van de Per­ma­nente Raad gekozen: een voor­zit­ter en een vicevoor­zit­ter plus een lid. De hui­dige leden, die in 2016 wer­den gekozen, zijn herkozen.

Mgr. J.H.J. van den Hende, bis­schop van Rotter­dam, is herkozen als voor­zit­ter en Mgr. J.W.M. Liesen, bis­schop van Breda, als vicevoor­zit­ter. Samen met Mgr. G.J.N. De Korte, bis­schop van ’s-Hertogen­bosch en even­eens herkozen, vormen zij ook de ko­men­de vijf jaar de Per­ma­nente Raad van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. De Per­ma­nente Raad bereidt maan­de­lijks de ver­ga­de­ring van de ge­za­men­lijke bis­schop­pen voor.

Alle bis­schop­pen in de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie vormen samen de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Dit is een per­ma­nent overlegor­gaan, waarin de bis­schop­pen op uit­een­lo­pende terreinen overleggen en ge­za­men­lijk bepaalde pas­to­rale taken uit­oefe­nen. Lid van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie zijn de zeven resi­de­rende bis­schop­pen, de bis­schop van het legeror­di­na­ri­aat, hulp­bis­schoppen en titulaire bis­schop­pen die een functie vervullen in de Neder­landse kerk­pro­vin­cie. De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie wordt onder­steund door het Se­cre­ta­riaat van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap (SRKK).

Refe­rent­schap

De leden van Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hebben namens de con­fe­ren­tie allen een of meer­dere refe­rent­schappen. Een refe­rent­schap behelst een bepaalde beleids­sec­tor. De bis­schop-referent bereidt het beleid namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie in die sector voor en on­der­houdt de nodige contacten met personen en organi­sa­ties die op het be­tref­fen­de beleids­ter­rein werk­zaam en betrokken zijn.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer