Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Jaarprogramma Gezinspastoraat

Samen ontdekken, ontmoeten en vieren

gepubliceerd: maandag, 6 september 2021

Franciscus 2.0

De Heilige Fran­cis­cus­paro­chie Bom­me­ler­waard hoopt een thuis te zijn voor alle families. De voor­be­rei­ding op de Eerste Heilige Communie en het sacra­ment van het Vormsel gebeurt dit jaar daarom anders dan voor­heen.

De Heilige Fran­cis­cus­paro­chie wil kin­de­ren én hun familie op een in­ter­ac­tie­ve en speelse manier uit­da­gen om na te denken over het (katho­lie­ke) geloof, hoe je dat samen met anderen kunt beleven en in de praktijk kunt brengen. Daarom is dit werk­jaar een pro­gram­ma voor het hele gezin gestart: Fran­cis­cus 2.0.

Wat is Fran­cis­cus 2.0

Fran­cis­cus 2.0 is samen met het hele gezin op een leuke, gezellige en in­ter­ac­tie­ve manier voor­be­rei­den op de Eerste Heilige Communie of het Vormsel. Het pro­gram­ma bestaat uit vier bij­een­komsten. Drie onder­de­len staan centraal:

  1. Samen ont­dek­ken: iedere leef­tijds­groep ontdekt op een in­ter­ac­tie­ve manier over het geloof en over het leven
  2. Samen ont­moe­ten: elkaar leren kennen en samen eten
  3. Samen vieren: we leren hoe de kerk viert en wat dat voor ons kan betekenen

Het ont­dek­ken (doe je samen met anderen je eigen leef­tijd, het ont­moe­ten en vieren ge­za­men­lijk met ie­der­een.

Franciscus 2.0

Waarom is dit pro­gram­ma be­lang­rijk

Herman Finkers zei een keer: ’Als je ’s ochtends wakker wordt, en je gelooft niks, waarvoor sta je dan op?’ In het pro­gram­ma Fran­cis­cus 2.0 willen wij kin­de­ren én hun familie op een in­ter­ac­tie­ve en speelse manier uit­da­gen om na te denken over het (katho­lie­ke) geloof, hoe je dat samen met anderen kunt beleven en in de praktijk brengen.

Wij vin­den het be­lang­rijk om een thuis te bie­den aan ie­der­een. Elk gezin krijgt te maken met moei­lijke en mak­ke­lijke vragen. Hoe ga ik om met ziekte of het over­lij­den van naasten? Hoe kan ik met mijn kin­de­ren over levens­vra­gen praten? Maar ook: Welke school kies ik met mijn kin­de­ren? En hoe vin­den we rust in drukke periodes? We hebben gemerkt dat er niet altijd aan­dacht is geweest voor de vragen en behoeftes van ge­zin­nen. Daarom willen wij dit jaar, ondanks de corona­maat­re­ge­len, op een nieuwe manier starten met dit familie­pro­ject.

Na­tuur­lijk mag de kerk ook een plek zijn waar vreugde gedeeld mag wor­den. We hopen met dit project een creatieve toe­gan­ke­lijke kerk te zijn.

Voor­be­rei­ding sacra­menten

De Heilige Sacra­menten markeren be­lang­rijke overgangs­mo­menten in het leven. In de basis­schoolleef­tijd gaan kin­de­ren voor het eerst ter communie (groep 4) en krijgen zij het vormsel (groep 8). Dit zijn momenten om bij stil te staan. In het pro­gram­ma Fran­cis­cus 2.0 berei­den wij kin­de­ren in vier bij­een­komsten voor op het sacra­ment op een gezellige en in­ter­ac­tie­ve manier.

Naast de voor­be­rei­ding op de sacra­menten, bie­den wij een uit­da­gend pro­gram­ma voor kin­de­ren in elke leef­tijds­groep. Ook als jouw kind niet is gedoopt ben je van harte welkom om bij het pro­gram­ma aan te sluiten om samen met jouw kind stappen te zetten in het geloof.

Franciscus 2.0

Wanneer vin­den bij­een­komsten plaats?

Data 2021

dag datum tijd ac­ti­vi­teit
Zondag 3 ok­to­ber 10.00 -12.00 uur Kennis­ma­king Fran­cis­cus Route
Zondag 14 no­vem­ber 16.00 - 19.30 uur Familie­dag Fran­cis­cus 2.0
Zondag 12 de­cem­ber 9.00 - 12.30 uur Familie­dag Fran­cis­cus 2.0

Data 2022 (onder voorbehoud)

dag datum tijd ac­ti­vi­teit
Zondag 9 januari 9.00 - 12.30 uur Familie­dag Fran­cis­cus 2.0
Zondag 13 februari 16.00 - 19.30 uur Familie­dag Fran­cis­cus 2.0 (Vormsel­dag)
Zondag 13 maart 9.00 - 12.00 uur Familie­dag Fran­cis­cus 2.0
Zater­dag 9 april  af­han­ke­lijk van locatie Palmpasenkruizen maken
Zondag 10 april 11.00 - 12.00 uur
Pre­sen­ta­tie vie­ring in eigen ge­meen­schap
Zondag 15 mei 16.00 - 19.30 uur Familie­dag Fran­cis­cus 2.0
Donder­dag 26 mei 19.00 - 21.00 uur Spelen In­ter­ac­tief online spel Hemel - Challenge
Zondag 29 mei 15.00 - 18.00 uur Spelen In­ter­ac­tief online spel Hemel - Challenge
Zondag 10 juli 16.00 - 19.30 uur Familie­dag Fran­cis­cus 2.0

Deelname aan het pro­gram­ma voor com­mu­ni­can­ten of vor­me­lin­gen kost € 50
U wordt tij­dig geïn­for­meerd over de locatie van het pro­gram­ma.

Franciscus 2.0

Voor het hele gezin

De voor­be­rei­ding op de eerste Heilige Communie en het Vormsel vindt niet meer plaats op school of in de plaat­se­lijke ge­meen­schap, maar centraal op één plek. Elke maand is er één moment waarop het hele gezin samen welkom is. Voor elke leef­tijd hebben we een eigen pro­gram­ma! Ook als jouw kind niet is gedoopt ben je van harte welkom om bij het pro­gram­ma aan te sluiten om samen met jouw kind stappen te zetten in het geloof.

Voor elke leef­tijd

Samen, maar ook aan­ge­past aan ieders wens. Voor elke leef­tijds­groep is er een eigen pro­gram­ma om samen te ont­dek­ken. Een escape room, filmpjes maken voor TikTok of praten met zorg­me­de­werkers: het pro­gram­ma is divers en uit­da­gend. Tijdens het ont­moe­ten en vieren komt ie­der­een weer samen.

Voor wie bie­den wij pro­gram­ma’s aan

3-7 jaar: Peuter- & Kleuter­groep (groep 0,1,2,3)
7-8 jaar: Communie­groep (groep 4)
8-11 jaar: Jeugd­groep (groep 5,6,7)
10-12 jaar: Vormsel­groep (groep 8)
12-16 jaar: Tiener­groep: Squad4J6 (Leer­jaar 1,2,3,4)
16 - 25 jaar: Huis­kring Young Adult groep (leer­jaar 5,6 en stu­de­rend)
16-25 jaar: Youth Alpha
Ouder­groep: Voor ouders met kin­de­ren (communie en vormsel ouders)
Vol­was­se­nen: Bijbel­groep

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer