Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Zangtalent gevraagd

Repetitie op 17 en 24 september en 1 oktober

gepubliceerd: vrijdag, 3 september 2021

De jaar­lijkse Fran­cis­cus­vie­ring, die dit jaar op zon­dag 3 ok­to­ber vanaf 10.00 uur zal wor­den gevierd in de H. Wil­li­brordus­kerk te Am­mer­zo­den, zal muzikaal wor­den opge­luis­terd door een ‘project­koor’. Leden van de diverse koren in onze pa­ro­chie maar ook mensen met zangtalent die (nog) niet bij een koor zijn aan­ge­slo­ten, zijn van harte welkom.

Van­wege de beperkte moge­lijk­he­den en dat het al snel na de zomerstop is, is gekozen voor een een­vou­dig maar mooi repertoire met o.a. het Gloria uit de Deutsche Messe en het Kyrië, Heilig en Lam Gods in het Neder­lands uit de mis van Taizé. We nodigen u van harte uit om mee te zingen en te repe­te­ren met het project­koor dat uit leden van diverse koren en andere goede zan­gers zal bestaan.

Het project­koor is in han­den van Jos Lampert met be­ge­lei­ding van Gemmy Fraaije. Zij zijn voor dit jaar gevraagd om het Project­koor te lei­den. Alle lie­de­ren wor­den ook tij­dig bekend gemaakt bij de ver­schil­lende koren. Het ge­za­men­lijk oefenen zal op drie vrij­dag­avon­den plaats­vin­den, en wel: 17 sep­tem­ber, 24 sep­tem­ber en 1 ok­to­ber, van 19.30 tot 21.00 uur in de H. Wil­li­brordus­kerk te Am­mer­zo­den.

Voor deelname aan het Project­koor kunt u zich opgeven bij het se­cre­ta­riaat:

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer