Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Jubileumviering ZLTO Maasdriel 125 jaar NCB

Zondag 22 augustus - 11.00 uur - Boerengolf Hedel

gepubliceerd: maandag, 16 augustus 2021

Alweer 125 jaar gele­den stond pater Van den Elsen aan de wieg van de oprich­ting van NCB om op deze manier boeren en tuin­ders meer per­spec­tief te geven door samen te werken. Zondag 22 au­gus­tus or­ga­ni­seert ZLTO samen met de lokale afdeling Maasdriel een fees­te­lij­ke ac­ti­vi­teit om stil te staan bij dit heuge­lijke feit. De jubileum­vie­ring van 11.00 uur is voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk.

Ledenevent

Leden van ZLTO Maasdriel zijn speciaal uit­ge­no­digd en krijgen een mooi dag­pro­gramma. Vanaf 10.30 uur kunnen mensen binnenlopen en om 11.00 uur begint de Eucha­ris­tie­vie­ring waarbij ie­der­een welkom is. Na de Eucha­ris­tie­vie­ring is er nog gelegen­heid om elkaar te ont­moe­ten onder het genot van een kopje koffie of thee. Daarna volgt nog een pro­gram­ma met o.a. een quiz en een barbecue voor de leden.

Pastoor Roland Putman zal cele­brant zijn van de Eucha­ris­tie­vie­ring en de zang wordt ver­zorgd door Hetti van Kessel en Bart vd Wiel met Diana van Mil op het keyboard. Ook de fanfare van Am­mer­zo­den verleent haar mede­wer­king.

Boerengolf Hedel

De fees­te­lijk­he­den vin­den plaats bij Boerengolf Hedel. Deels zal dat in een schuur en deels in een grote tent zijn. Het belooft een mooie dag te wor­den!

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer