Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Rossums Mariabeeld in kapel

Vanaf Maria Tenhemelopneming - 15 augustus

gepubliceerd: donderdag, 5 augustus 2021

Zondag 15 au­gus­tus vieren katho­lie­ken vanouds het feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming. Het onder­streept de bij­zon­dere bete­ke­nis die Maria heeft, die als moe­der en gelo­vi­ge dicht bij veel mensen staat. Juist om die reden, zal ook de nieuwe kapel in Rossum aan Maria zijn toegewijd.

Speciaal voor die gelegen­heid zal een Maria­beeld uit de voor­ma­lige r.k. kerk van Rossum in de kapel geplaatst wor­den. Met een plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring in de buitenlucht wordt stil­ge­staan bij de bete­ke­nis van de Maria­ka­pel en zal het Maria­beeld een plek krijgen in de kapel. Van­wege de corona­maat­re­ge­len zal het een vie­ring in beperkte kring zijn, maar vanaf Maria Ten­hemel­op­ne­ming, is er elke dag gelegen­heid om een kaarsje bij Maria te onts­te­ken in de Rossumse kapel.

Vrij­wil­li­gers gevraagd

Bij­zon­dere vermel­ding verdient de ja­ren­lan­ge vast­hou­dende zorg van de contact­groep en pa­ro­chi­anen uit Rossum en Hurwenen die zich hebben ingezet voor de bouw van het kapelletje. Het kapelletje aan de H.C. de Jongweg is over­dag open, maar dit kan alleen dankzij de vrij­wil­li­gers die dit moge­lijk maken.

Vrij­wil­li­gers die een stukje zorg voor het kapelletje op zich willen nemen zijn van harte welkom! Wie mee wil helpen kan zich mel­den via de Fran­cis­cus­paro­chie, mail: info@katho­liekbommeler­waard.nl

 

Mariakapel Rossum

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer