Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Alzheimer Café gaat in september weer open

Donderdag 16 september - 19.00 uur - De Weesboom, Ammerzoden

gepubliceerd: zaterdag, 17 juli 2021
Alzheimer Café gaat in september weer open

Wij nodigen u van harte uit om elkaar op 16 sep­tem­ber 2021 te ont­moe­ten in het Alzheimer Café Bom­me­ler­waard, Party Centrum De Wees­boom, Voor­straat 17, 5324 AT Am­mer­zo­den.

Wilt u meer weten over dementie of maakt u zich zorgen om uw geheugen? Welke hulp­mid­de­len kunt u gebruiken om u te in­for­meren?

Afgelopen jaar is binnen de Bom­me­ler­waard door Welzijn Bom­me­ler­waard in samen­wer­king met beide ge­meen­ten (Zalt­bom­mel en Maasdriel) de fol­der het Geheugensteuntje, de Geheugensteuntje Infokoffer en de Geheugensteun info­hoek in Biblio­theek Kerkdriel en Zalt­bom­mel tot stand geko­men.

  • De fol­der het Geheugensteuntje: Dementie is een inge­wik­kelde en ingrijpende ziekte die veel vragen oproept. Wat is dementie? Is er be­han­de­ling moge­lijk? Waar vind ik ant­woor­den op mijn vragen en bij wie kan ik terecht voor prak­tische hulp en onder­steu­ning?
  • De Geheugenkoffer is bestemd voor mensen met dementie, man­tel­zor­gers en andere belang­stel­len­den. De in­for­ma­tie in de koffer biedt mensen de gelegen­heid zich goed voor te berei­den op het ziekteverloop en de gevolgen van dementie.
  • De Geheugensteun Info­hoek is een uit­no­di­gende en laag­drem­pe­lige in­for­ma­tie- en ont­moe­tings­plek binnen de biblio­theek met diverse (active­ring) ma­te­ri­alen en aan­spre­kende programme­ring rondom 'Het Brein'.

Dit Alzheimercafe staat in het teken van de intro­duc­tie en uitleg van bo­ven­ge­noem­de hulp­mid­de­len en is er ruimte om vragen te stellen.

De zaal is open vanaf 19.00 uur en de bij­een­komst duurt tot 21.30 uur

De avond wordt begeleid door onze gesprekslei­ding. We streven naar de aanwe­zig­heid van een casemana­ger. Hun des­kun­dig­heid kan u als bezoeker moge­lijk tot hulp zijn.

Uite­raard wordt de avond gehou­den met inachtne­ming van de RIVM richt­lij­nen.

In­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met de gespreks­lei­ders:

  • Marten Tel, gees­te­lijk ver­zor­ger, 073 6119170
  • Mariëlla van Heck, man­tel­zorg­con­su­lent, 0418 634 231

U kunt in deze bij­zon­dere tijd het laatste nieuws volgen op onze afdelings­web­site en op facebook. Voor vragen kunt u bij ons se­cre­ta­riaat terecht. Neem gerust contact op.

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer