Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Zondag 13 juni: Feest van H. Antonius

Ontmoeting met Franciscus precies 800 jaar geleden

gepubliceerd: dinsdag, 8 juni 2021

Dit jaar is het precies 800 jaar gel­den dat de heilige Antonius en Fran­cis­cus elkaar ontmoet hebben. Antonius die later vooral bekend zou wor­den als 'de heilige voor verloren zaken' was toen net een jaar toegetre­den tot de broe­der­schap (orde van min­der­broe­ders) van onze heilige Fran­cis­cus.

Toevallig valt 13 juni dit jaar ook nog op een zon­dag; een extra reden om Antonius in het zonnetje te zetten. In ver­schil­lende kerken, zoals hier in Kerkdriel was het de aan­lei­ding om het Antonius­beeld een vooraanstaand plaatsje in de kerk te geven.

De min­der­broe­der die populair­der werd dan Fran­cis­cus zelf

Niemand, laat staan hij­zelf, zou 800 jaar gele­den hebben vermoed dat deze Antonius de min­der­broe­der zou wor­den die qua bekend­heid en populari­teit zelfs Fran­cis­cus van Assisi voorbij zou streven. Velen katho­lie­ken zullen het gebedje “Antonius, beste vrind, maak dat ik mijn ... weer vind!” wel eens gepre­veld hebben als ze (weer eens) hun sleu­tels, bril of wat dan ook kwijt waren... En in de meeste katho­lie­ke kerken is zijn beeltenis te vin­den. De opbrengst van ‘zijn’ kaarsjes gingen en gaan naar de armen: het ‘Antonius­brood’ is een we­reld­wijd begrip. Hij is in populari­teit zelfs Fran­cis­cus voorbij gestreefd.

Theoloog en predi­kant... maar geen bis­schop

Antonius van PaduaAntonius’ preekgave zal pas later aan het licht komen. Volgens de verhalen werd hij 1222 pries­ter gewijd (zijn studies had hij voor zijn intrede afgerond) en in 1223 toen op een hoog­feest de predi­kant van dienst niet kwam opdraven. Niemand durfde echter onvoor­be­reid te preken. “We kunnen altijd Antonius nog vragen”, spotten enkele oudere broe­ders. Nederig als Antonius was, nam hij dit aan als bevel. De oudere broe­ders die hem dui­de­lijk probeer­den te maken dat het een grap was, kregen het niet aan zijn verstand. Onvoor­be­reid hield Antonius zo’n gloed­volle preek dat Fran­cis­cus hem direct een preek­op­dracht in de provincie Romagna.

Antonius steeg ver­der in aanzien onder de broe­ders. In 1224 vroeg hij Fran­cis­cus of hij zijn mede­broe­ders theo­lo­gie mocht onder­wij­zen. Het was hem opgevallen dat enkele broe­ders van toeten noch blazen wisten over het geloof. Fran­cis­cus, die eigen­lijk niet veel met studie op had - maar er, getuige deze brief, dus niet tegen was, ant­woordt hem:

1 Broe­der Antonius, mijn bis­schop,
broe­der Fran­cis­cus wenst u heil.

2 Ik keur het goed
dat u de heilige theo­lo­gie aan de broe­ders onder­wijst,
als u maar bij dit on­der­richt
de geest van gebed en toe­wij­ding aan God niet uitblust,
zoals in de regel staat.

(brief aan broe­der Antonius, uit Fran­cis­cus van Assisi)

Antonius was geen bis­schop, maar was theoloog en predi­kant. Dé kwali­teiten die bis­schop­pen in die tijd moesten bezitten. En dat zou de reden zijn dat Fran­cis­cus’ hem zo noemde. Voor­waarde voor het mogen stu­de­ren is voor Fran­cis­cus dus, dat je de geest van gebed en toe­wij­ding aan God niet uitblust.

De laatste jaren van zijn leven...

Dat was aan Antonius wel toe­ver­trouwd. Deze leer­taak zou hij in Zuid-Frank­rijk uit­oefe­nen. Ver­vol­gens zal hij, na Fran­cis­cus’ dood, nog provinciaal van Romagna wor­den. Tot zijn ge­zond­heids­toe­stand verslechterd - met de kennis van nu wordt ervan uit­ge­gaan dat hij aan (onbe­handelde) diabetes leed en zodoende water­zucht ont­wik­kelde. Hij ging bij de cla­rissen van Padua wonen om hen met zijn pries­ter­lijke diensten te dienen. Daar zal hij 13 juni 1231 ook over­lij­den, slechts 40 jaar oud; hij stief dus nog jon­ger dan Fran­cis­cus die 45 jaar werd. In Padua werd hij ook begraven, van­daar dat wij hem als ‘Antonius van Padua’ kennen.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer