Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Vormelingendag in Zaltbommel

Zondag 16 mei - 9.00 uur - Zaltbommel

gepubliceerd: vrijdag, 14 mei 2021

Ook dit jaar is er in onze pa­ro­chie weer een aantal tieners, die zich voor­be­rei­den op het ont­van­gen van het sacra­ment van het Vormsel. Zeven­tien om precies te zijn.

Voor­be­rei­ding met obstakels

De voor­be­rei­ding kende dit jaar de nodige obstakels. Door de corona kon pas later opgestart wor­den, en de bij­een­komsten moesten online gehou­den wor­den. Dat maakt de on­der­lin­ge com­mu­ni­ca­tie er niet ge­mak­ke­lijker op, maar ie­der­een heeft zijn best gedaan om alles goed te laten verlopen.

Kamp­dag

Op zon­dag 16 mei zou aan­vanke­lijk een kamp­dag zijn, een bij­een­komst van de vor­me­lin­gen ergens in de vrije natuur, begeleid door het ‘Are you ready-team’, dat al vaker dit soort bij­een­komsten heeft geor­ga­ni­seerd. Einde­lijk een gewone bij­een­komst, waarin je met elkaar kunt praten en in alle opzichten samen kunt werken.

Coronaproof

Maar in de hui­dige situatie bleek ook een kamp­dag te hoog gegrepen. We komen op zon­dag 16 mei nu samen in de pastorie van Zalt­bom­mel, die zoveel moge­lijk coronaproof is gemaakt. We kunnen de hele bene­denver­die­ping én de tuin gebruiken, dus dat zal wel lukken. Het wordt een dag met korte inlei­dingen, spel­vor­men, opdrachten, gebeds­mo­menten en een stukje voor­be­rei­den van de vormsel­vie­ring.

Pinkster­za­ter­dag

De vormsel­vie­ring vindt al een week later plaats, op pinkster­za­ter­dag, 22 mei. Mgr. Mutsaerts komt dan naar Kerkdriel om de Geest over de vor­me­lin­gen af te smeken. Het wordt een mooie vie­ring, alleen is de kerk alleen toe­gan­ke­lijk voor de vor­me­lin­gen, hun ouders en andere ge­zins­le­den. Jammer, in het bij­zon­der voor de vor­me­lin­gen zelf, we had­den ze graag een volle kerk gegund, maar dat is dit jaar nog niet moge­lijk.

De weg van Jezus gaan

Maar we zijn al heel erg blij dat zeven­tien jonge mensen in de hui­dige situatie ervoor kiezen zich te laten vormen. Je willen proberen op hun eigen wijze de weg van Jezus te gaan. We bid­den voor hen, dat de Geest met hen mogen meetrekken op die weg, hun moge bemoe­digen en rich­ting wijzen.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer