Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Dodenherdenking

Stilstaan bij Patrick Kenneth Pearce

gepubliceerd: dinsdag, 4 mei 2021

Deze vierde mei, Nationale dodenher­den­king staan we stil bij het mili­tai­re oorlogsgraf van de Engelse Lance Corporal Patrick Kenneth Pearce op de begraaf­plaats bij de kerk van Velddriel.

Sobere her­den­king

Helaas kan ook dit jaar de reguliere dodenher­den­king waarbij ie­der­een welkom is geen doorgang vin­den. De burge­mees­ter van Maasdriel en zijn vrouw zullen een krans leggen bij het oorlogsgraf van Patrick Kenneth Pearce. Hier­van zal een video­ver­slag wor­den gemaakt die later te bekijken zal zijn.

Tentoon­stel­ling nog een jaar uit­ge­steld

De ten­toon­stel­ling die in 2020 was gepland bij gelegen­heid van 75 jaar be­vrij­ding kan ook dit jaar helaas niet door­gaan. De Dorpsraad hoopt de expositie in 2022 in de zijbeuk van de H. Martinus­kerk te kunnen hou­den.

Marinier Pearce

Patrick Kenneth Pearce was een Engelse marinier, die vanaf het begin van de oorlog deel nam aan de strijd. Hij bleef zijn verant­woor­de­lijk­heid nemen en bleef strij­den tegen onrecht­vaar­dig­heid. De vijand moest ver­slagen wor­den om de vrij­heid terug te kunnen laten keren en om een einde te kunnen maken aan wille­keur en rech­teloos­heid.

Patrick Kenneth Pearce heeft zich niet afge­vraagd wat de con­se­quenties zou­den kunnen zijn van de inzet, die hij toonde. als hij gevraagd werd deel te nemen aan weer een volgende mili­tai­re operatie. Er was slechts een doel: De mens moet in vrij­heid kunnen leven!

Het mocht echter niet zo zijn dat Patrick Kenneth Pearce meemaakte dat ook dit gebied bevrijd werd. Kort voor het einde van de Tweede Wereld­oor­log raakte hij gewond in de uiter­waar­den nabij Velddriel, nadat hij met andere soldaten de Maas was overgestoken om Duits afweergeschut onk­laar te maken. Hij overleed op 22 maart 1945 aan zijn verwon­dingen en werd toe­ver­trouwd aan de Velddrielse aarde.

Herdenken is van groot belang! Elk jaar moeten wij stil­staan bij alle gesneu­velde mili­tai­ren en voor ons is dit in het bij­zon­der de marinier Patrick Kenneth Pearce. Wij moeten elk jaar stil­staan bij alle bur­gerslacht­of­fers, waar­on­der onze dorpsgenoten, die door oorlogs­ge­weld om het leven zijn geko­men.

Het geven van een gezicht aan en het noemen van de naam van deze Engelse marinier verbindt ons telkens weer met de opdracht, die hij ons door zijn daden heeft meege­ge­ven.

Aan vrij­heid moet je blijven werken!

(bron: Dorpsraad Velddriel)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer