Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Webinar - Opvoeden in het digitale tijdperk

Vrijdag 23 april - 20.00 uur - Online

gepubliceerd: vrijdag, 9 april 2021

Webinar - Kinderen opvoeden in een digitaal tijdperkOp vrij­dag 23 april zal Paul Graas een webinar hou­den over kin­de­ren opvoe­den in een digi­taal tijdperk en welke uit­dagingen daar bij komen kijken. Hij zal ingaan op deze vraag­stukken en han­dige tips geven voor ouders en opvoe­ders die kin­de­ren in liefde, vrij­heid en verantwoor­de­lijk­heid willen be­ge­lei­den naar volwassen­heid.

Het webinar is een voorproefje op het opGROEIsymposium dat niet in april 2021 plaats­vindt maar vanwege corona is verschoven naar ok­to­ber 2021.

Digitale jungle

De wereld veran­dert en dat gaat heel snel. Kin­de­ren groeien te­gen­woor­dig op in een wereld die steeds meer begint te lijken op een digitale jungle van moge­lijk­he­den en uit­dagingen. Een groot vraag­stuk voor ouders is: hoe kun je jouw kin­de­ren opvoe­den in die jungle? Het is al moei­lijk om alle ontwik­ke­lingen bij te hou­den (wat weet u van Tiktok, Fortnite en Minecraft?), laat staan om de bele­vings­we­reld van kin­de­ren echt te begrijpen. Als ouder kom je voor veel dilemma's te staan: hoeveel scherm­tijd is gezond voor mijn kind? Wat is een passende leef­tijd voor een smart­phone? Hoe bescherm ik ze tegen pornografie en andere versla­vingen en stoornissen?

Spreker

Paul GraasPaul Graas is betrokken bij een inter­na­tio­naal platform gericht op opvoe­dings- en onder­wijs­vraag­stukken omtrent de digitale wereld. Hij geeft workshops en lezingen voor jon­ge­ren, ouders, leraren en andere opvoe­ders. Paul Graas is auteur van het boek Voor de christen die mens wil wor­den ge­schre­ven (De Boog/Betsaida, 2020).

Aanmel­den

Je kunt vrij­dag­avond 23 april van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur meedoen aan deze webinar vanuit uw luie stoel!

opGROEIsymposium

Het opGROEIsymposium wil opvoe­ders in de brede zin van het woord sterken in hun opvoe­dende taak m.n. op het vlak van licha­me­lijk­heid en seksua­li­teit. De inlei­dingen en workshops zijn erop gericht om vanuit de domeinen van onder­wijs, poli­tiek, media en weten­schap de deel­ne­mers te voe­den met in­for­ma­tie en tevens om hen de gelegen­heid te geven tot uit­wis­se­ling.

 

Webinar - Kinderen opvoeden in een digitaal tijdperk


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer