Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven

Roepingenzondag 25 april - 14.30 uur - Online

gepubliceerd: donderdag, 8 april 2021

Het roe­pingen­pas­to­raat van bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den en het jon­ge­ren­pas­to­raat van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­se­ren ge­za­men­lijk op roe­pingen­zon­dag 25 april een online mid­dag Speeddaten met kloosterordes en het God­ge­wijde leven.

Deze mid­dag wordt geor­ga­ni­seerd voor jon­ge­ren vanuit het hele land om laag­drem­pe­lig kennis te maken met het reli­gi­euze leven en de ver­schil­lende spiri­tua­li­teiten.

De stap om een dagje mee te lopen met een kloosterorde kan best wel een grote stap zijn, zeker als een orde nog onbekend voor je is. Vandaar deze laag­drem­pe­lige online ont­moe­ting, waarbij kennisgemaakt kan wor­den met ver­schil­lende ordes of vormen van God­ge­wijd leven. Zo hopen we dat bij het zien van een gezicht de drempel naar een bezoekje aan een klooster verlaagd wordt.

Pro­gram­ma

tijd sessie
14.30 uur intro­duc­tie door Mgr. Hendriks & Mgr. Van den Hout
14.45 uur sessie 1 - break out rooms
15.00 uur sessie 2 - break out rooms
15.15 uur sessie 3 - break out rooms
15.30 uur ge­za­men­lijke afslui­ting door de bis­schop­pen met uit­stel­ling en vespers
16.00 uur einde

Info en aanmel­den

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer