Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Online Stille Omgang

Woensdag 17 maart - 20.30 uur - Online Eucharistieviering

gepubliceerd: vrijdag, 12 maart 2021
foto: Wim Koopman
Stille Omgang
De lantaarn die tij­dens de Stille Omgang altijd staat opge­steld in de Kalver­straat ter hoogte van de plek waar het Mirakel is gebeurd

Door omstan­dig­he­den, zoals de avondklok, heeft het Gezel­schap van de Stille Omgang het pro­gram­ma voor dit jaar moeten wij­zigen. Hierbij de laatste in­for­ma­tie over de ac­ti­vi­teiten die wor­den geor­ga­ni­seerd.

Digitale Stille Omgang

Om 20.30 uur zal de Eucha­ris­tie­vie­ring wor­den uitgezon­den vanuit de Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam. De H.Mis wordt gecelebreert door pastoor Eric Fennis samen met con­cele­branten Eugene Jonger­den en Jan Stuyt sj.

Aan­slui­tend aan de H.Mis zal een film wor­den uitgezon­den van de Stille Omgang in nachte­lijk Am­ster­dam. Zo kunt u vanuit huis de omgang meebeleven en ook de intenties in de tocht meebid­den. Deze uitzen­ding zal ook via het­zelfde kanaal wor­den uitgezon­den.

Deze H.Mis wordt speciaal opgedragen voor alle deel­ne­mers en betrok­ke­nen bij de jaar­lijkse Stille Omgang. Dus de or­ga­ni­se­rende Zustergezel­schappen, deel­ne­mers aan het Jon­ge­ren­pro­gramma en alle andere geïn­te­res­seer­den.

Digi­taal Jon­ge­ren­pro­gramma

Stille Omgang JongerenprogrammaHet jon­ge­ren­pro­gramma is ook online opgezet. Jon­ge­ren kunnen zich opgeven op de web­si­te van het Jon­ge­ren­pas­to­raat zodat ze de Zoomlink kunnen ont­van­gen:

tijd ac­ti­vi­teit
17.00 uur Gebeds­wan­de­ling met intenties. I.v.m. de lockdown kunnen deel­ne­mers in­di­vi­dueel in eigen dorp of stad een omgang lopen en meebid­den met de intenties van de Stille Omgang. In gebed zijn we zo lopend met elkaar verbon­den.
19.00 uur Een digi­taal jon­ge­ren­pro­gramma met workshops.
Dit jaar de keuze uit twee workshops:
  1. Sant’ Egidio over liefde voor goe­den en kwa­den, kunnen wij van ie­der­een hou­den?
  2. Paul Graas n.a.v. zijn boek ‘Voor de christen die mens wil wor­den’ over de christen die verlangt te luis­te­ren.
20.30 uur Heilige Mis vanuit de Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam. De mis wordt voor­ge­gaan door pastoor Eric Fennis, samen met con­cele­branten Eugene van Jonger­den en Jan Stuyt sj.
Daarna Aan­slui­tend aan de mis zal een film wor­den uitgezon­den van de Stille Omgang door Am­ster­dam in nachte­lijk Am­ster­dam. Zo kunt u vanuit huis de omgang meebeleven en ook de intenties in de tocht meebid­den. Deze uitzen­ding zal ook via het­zelfde kanaal wor­den uitgezon­den.

Meer info

Voor meer in­for­ma­tie ver­wij­zen we u graag naar de web­si­te van het Gezel­schap:


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer