Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Nieuws van de Groene Groep

gepubliceerd: zondag, 17 januari 2021

Groene GroepBij elkaar komen kan niet in deze tijd. Maar de Groene Groep uit de PGZalt­bom­mel en de Fran­cis­cus Pa­ro­chie zit niet helemaal stil: elke twee weken sturen we elkaar een in­spi­ra­tiemail om toch vooral het ‘groene vuur’ bran­dend te hou­den.

Bijdrage

De volgende bijdrage van Dick Viezee delen we graag met u:

We hebben genóeg van corona, van 'de beper­kingen...'

Zou de pandemie ook, meer dan een metafoor, een soort van Bijbelse bood­schap kunnen zijn?

Lia Davidse schreef ‘...we leven in een ongekende crisis...’ En dan: ‘...We moeten er alles aan doen om deze crisis het hoofd te bie­den...’

Mijn vraag: welke crisis? Zijn we met onze leef­wij­ze niet juist in deze crisis terecht geko­men?

Durven we nog te dénken, laat staan hardop te zeggen, dat corona (klinkt bijna als “Jona”) óns ‘Ninevé’ de wacht aanzegt?

Doem­denken? En het klimaat dan, en de uit­put­ting van de planeet, de overcon­sump­tie, de verspilling en het disrespect voor natuur en mede­mensen?

Wat is doem­denken? Na ons de zondvloed (= Ninevé 1.0), of is Ninevé 2.0 (omme­keer) niet rea­lis­tisch meer, is het akkoord van Parijs (2015) een gepasseerd station?

Is de pandemie écht een groter probleem, of is dit juist de (broodno­dige) wake-up call die ons bevrijdt uit onze lethargie, uit onze versla­ving aan ver-bruik van de rijkdommen van de planeet?

Wat wensen we elkaar toe in 2021?

Ik droom van omme­keer...

Dick J. Viezee, M 06 53632122

We hebben ook een vraag aan u

Kunt u een foto of korte beschrij­ving maken van úw zorg voor Moeder Aarde?

Het gaat niet alleen over de zorg voor planten en dieren, maar ook over de zorg voor de mede­mens en over de zorg voor uzelf. En het gaat over de bezorgd­heid over de uit­put­ting en ver­vuiling van onze aarde. Te groot voor ons om op te lossen, maar al onze in­span­ningen zijn waarde­vol.

Laten we die met elkaar delen! Stuur uw bijdrage per e-mail. Dan vragen we met enige regelmaat een hoekje van de week­brief / het pa­ro­chie­blad om deze erva­ringen te delen. (Laat even weten of uw naam genoemd mag wor­den.)

We zoeken ook nieuwe mensen om onze groep te komen ver­ster­ken. Denkers en doeners, we hebben ze allebei nodig.

Vanuit de Groene Groep
Gekpe Kerssen en Gerda Snoep


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer