Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Kerstboodschap paus Franciscus

Blijf ook in de meest barre tijden op God vertrouwen

gepubliceerd: vrijdag, 25 december 2020
foto: Korean CIS
Kerstboodschap paus Franciscus

Paus Fran­cis­cus sprak op Kerst­dag zijn tra­di­tio­nele kerst­bood­schap uit, waarin hij be­klem­toonde dat Jezus vrede en hoop brengt in een wereld die is uitge­put door oorlogen en pandemieën. Fran­cis­cus herhaalde de oproep dat vaccins voor ie­der­een be­schik­baar moeten zijn, vooral voor de meest kwets­ba­ren. Hij had ook bij­zon­dere aan­dacht voor de gezinnen die vandaag de dag niet herenigd kunnen wor­den vanwege de ge­zond­heids­cri­sis.

Op dit his­to­rische moment, ge­ken­merkt door de eco­lo­gische crisis en door erns­tige eco­no­mische en sociale oneven­wich­tig­he­den, verer­gerd door de pandemie van het corona­vi­rus, hebben we broe­der­schap meer dan ooit nodig. En God biedt het ons aan door ons zijn Zoon Jezus te geven.

In zijn Urbi et orbi­ze­gen in de Aula der Ze­ge­ningen, sprak hij zijn soli­da­ri­teit uit met de bevol­king in Syrië, Irak en vroeg om te bid­den voor het herstel van de vrede in Libië en Zuid-Soedan. Hij vroeg ook bij­zon­dere aan­dacht voor het lot van Jezidi en Rohingya in Myanmar, een van de meest ver­volgde min­der­he­den ter wereld.

Kerst­nachtmis

Fran­cis­cus was op kerst­avond, twee uur vroe­ger dan ge­woon­lijk, voor­ge­gaan tij­dens de kerst­nachtmis. Daardoor was de eucha­ris­tie met een hon­derd­vijf­tigtal gelo­vi­gen onder wie vele vrouwe­lijke reli­gi­euzen al gedaan nog voordat de avondklok van 22 uur in Italië van kracht werd. In zijn preek bena­drukte hij dat Christus, die geboren werd in Beth­le­hem, werd gezon­den om alle mensen van goede wil van het kwaad en van de dood te verlossen. Dat moet ons ook tij­dens deze periode van de pandemie en te mid­den van de andere crises in de wereld troost bie­den.

Vandaag zegt God tegen ieder van ons dat wij een won­der zijn. God kwam ter wereld zoals een kind ter wereld komt: zwak en fragiel, zodat we onze tekort­ko­mingen met teder­heid kunnen ac­cep­teren.

Wens

De redactie van de web­si­te en het pa­ro­chie­blad wenst jullie een

Zalig Kerst­mis en een Gezegend 2021

 

(bron: Kerknet.be)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer