Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Gezamenlijke Franciscusviering vervalt

I.v.m. aangescherpte corona-maatregelen

gepubliceerd: donderdag, 24 september 2020
Gezamenlijke Franciscusviering vervalt

Helaas heeft het pas­to­raal team in overleg met het bestuur moeten besluiten de ge­za­men­lijke Fran­cis­cus­vie­ring, die inmiddels een traditie is gewor­den in onze pa­ro­chie, niet door te laten gaan. In Am­mer­zo­den, Zalt­bom­mel, Velddriel en Kerkdriel zal op zon­dag 4 ok­to­ber op de reguliere tij­den een Eucha­ris­tie­vie­ring wor­den gevierd.

Zondag 4 ok­to­ber - Eucha­ris­tie­vie­ringen

tijd plaats cele­brant
9.30 uur Am­mer­zo­den pater B.Bus
9.30 uur Velddriel pastoor R. Putman
11.00 uur Kerkdriel pastoor R. Putman
11.00 uur Zalt­bom­mel pater B.Bus

Gezien de bericht­ge­ving in de kranten en de mel­ding vanuit de ge­meen­te dat de maat­regelen, ook voor de kerken, zullen wor­den aan­ge­scherpt, is voor de zeker­heid gekozen om niet te afwachtend te zijn en besloten om de Fran­cis­cus­vie­ring op 4 ok­to­ber niet door te laten gaan.

Het spijt ons, dat we hierover niet eer­der kon­den com­mu­ni­ce­ren, en hopen dat het ons allen lukt in deze onzekere tij­den, om deze vie­rin­gen zo goed moge­lijk doorgang te laten vin­den. Er kunnen dus vanuit de kerkelijjke -en/of burge­lijke over­heid nog maat­regelen en beper­kingen wor­den af­ge­kon­digd.

Hierover hou­den we na­tuur­lijk met elkaar contact.

Met vrien­de­lijke groet en dank,

Pastoor Roland Putman

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer