Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

School bezoekt de kerk van Ammerzoden

gepubliceerd: donderdag, 29 november 2012
Een aantal kinderen poseerden samen met de rondleiders op de trappen van ons kerkgebouw.
Een aantal kinderen poseerden samen met de rondleiders op de trappen van ons kerkgebouw.

De RK Basis­school De Schakel besteedde de afgelopen maand tij­dens de katecheselessen extra aan­dacht aan “DE KERK”. Daarvoor werd een bezoek gebracht aan onze Wil­li­brordus­kerk. Twee leer­krachten, Piet van den Akker en Ad de Vaan, die overigens op dit moment thuis zit vanwege ge­zond­heids­pro­ble­men, kaartten dit aan bij de Beheers­com­mis­sie.

Samen werd daarna de organi­sa­tie van een “bezoek aan de kerk” door meer dan 300 kin­de­ren, van de kleuter­af­de­ling tot en met de kin­de­ren van groep 8, geor­ga­ni­seerd. Als rond­lei­ders in de kerk tra­den op Piet van den Akker, José Volleman, Ad Arts-Roeters en Bart van Helvoort. De laatste drie zijn allen oud-leer­krachten van De Schakel. Ge­za­men­lijk is er in de pastorie een plan de campagne opge­steld. De doel­stel­ling van het geheel was er voor te zorgen dat de kin­de­ren, als ze met Kerst­mis of tij­dens een andere gelegen­heid in de kerk komen, daar niet meer als “vreem­den” rondlopen.

Voor de meesten is het moment van de uit­rei­king van de Eerste H. Communie het enige bewuste moment dat ze in het kerk­ge­bouw aanwe­zig zijn. Daarom wer­den allerlei zaken die met het kerk­ge­bouw van doen hebben, tij­dens de rond­lei­ding extra belicht. Er werd gekeken naar de biecht­stoelen, naar de kruis­weg, naar het altaar, naar het ta­ber­na­kel (dat trouwens nog door de kin­de­ren in de vijfti­ger jaren bij elkaar is gespaard), naar de beel­den, de Antonius- de Maria- en de doop­ka­pel.

Speciaal werd er bij alle groepen gewezen op het in glas en beton opge­trok­ken roosvenster met afbeel­dingen die gaan over leven van Maria, boven de ingang van de kerk. Onder de rond­lei­ding werd er van alles uit­ge­legd over allerlei zaken die met de “KERK” te maken hebben. Honder­den vragen wer­den beant­woord. Op school was er na het bezoek nog een opdracht. De kin­de­ren moesten een eigen roosvenster gaan maken.

Wij zijn nog zeer benieuwd naar de re­sul­taten.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer