Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Advent

Begin kerkelijk jaar C

gepubliceerd: donderdag, 29 november 2012
Advent

Zondag 2 de­cem­ber begint in de Kerk de advents­tijd. Voor chris­te­nen is dat de voor­be­rei­dings­pe­rio­de op het kerst­feest. De Advent begint altijd op de vierde zon­dag vóór kerst­mis. Het is tevens het begin van een nieuw ker­ke­lijk jaar.

Data

Zondag 2 de­cem­ber 1e Zondag Levavi
Zondag 9 de­cem­ber 2e Zondag Populus Sion
Zondag 16 de­cem­ber 3e Zondag Gaudete
Zondag 23 de­cem­ber 4e Zondag Rorate
Maan­dag 24 de­cem­ber Kerst­avond
Dins­dag 25 de­cem­ber 1e Kerst­dag
Woens­dag 26 de­cem­ber 2e Kerst­dag

Ker­ke­lijk jaar

Het li­tur­gische ker­ke­lijk jaar is een reeks van li­tur­gische feesten en vie­rin­gen die over de kringloop van een jaar verspreid zijn en elk jaar terug­ko­men. Het ker­ke­lijk jaar begint in de Katho­lie­ke Kerk op de eerste zon­dag van de advent en ein­digt op het feest van Christus Koning - de zon­dag voor het begin van de Advent. Na Pasen, de ver­rij­ze­nis van Christus, is kerst­mis het be­lang­rijk­ste feest in dit ker­ke­lijk jaar. Hierna volgen Pink­ste­ren en Hemel­vaarts­dag.

Advent

Het woord ‘advent’ komt van het Latijnse woord ‘adventus’ dat ‘komst’ betekent. Het ver­wijst naar de menswor­ding van God op aarde, de geboorte van Jezus die de chris­te­nen met het kerst­feest gedenken. De advents­tijd is dan ook als voor­be­rei­ding op het kerst­feest een tijd van boete en inkeer. Daarom is de kleur van de li­tur­gische gewa­den paars, de kleur van boet­vaar­dig­heid, en wordt de liturgie in de katho­lie­ke kerken uiterst sober gevierd.

De advents­krans

Een bekend symbool in de advents­tijd is de advents­krans, die chris­te­nen zowel in de kerken alsook thuis plaatsen. Het is een krans van altijd groen blijvende dennen­tak­ken, daar­mee ver­wij­zend naar het eeuwige leven, met vier kaarsen die ach­ter­een­vol­gens op de zon­da­gen van de advent wor­den ontstoken als symbool van hoop en als teken van het naderende kerst­feest: er komt steeds meer Licht in de duisternis.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer