Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Jos van Zeelst overleden

Minderbroeder Franciscaan

gepubliceerd: zaterdag, 16 mei 2020

Na een kort ziek­bed is, ge­sterkt door de zie­ken­zal­ving, in het huis van de Vader thuis­ge­ko­men onze geliefde mede­broe­der, broer en oom, Jos (Florus) van Zeelst, min­der­broe­der fran­cis­caan. Geboren te Am­mer­zo­den op 19 no­vem­ber 1937; overle­den te Alverna, Wijchen op 10 mei 2020.

Jos was een mens die met een opmer­king alles ineens een andere kleur kon geven of beter gezegd een andere klank, want wat hield hij van muziek! Toch was dat maar een van zijn liefdes, want ook taal, fotografie, knutselen, zijn ‘Ammerooie’ en zijn familie waren hem lief.

De broe­der­schap was zijn thuis. Jos hield van het spel. Geen won­der dat hij werd aange­trok­ken door Fran­cis­cus, die ‘speelman Gods’, met wie hij ook een gevoel van klein­heid en ontoereikend­heid deelde.

Geen won­der ook dat hij als pastor mensen zo wist aan te spreken. Veer­tig jaar werkte hij ach­ter­een­vol­gens in Noord-Holland Noord en in De Bom­me­ler­waard, waar hij lange tijd ook gardiaan was.

Vanaf 2003 woonde hij in de commu­ni­teit van Megen. In 2014 verhuisde hij naar Alverna te Wijchen.

We verliezen in Jos een boeiend en geliefd mens.

Afscheid

Op zater­dag 16 mei is in besloten kring afscheid van Jos geno­men. Hij is begraven op het klooster­kerkhof van Alverna te Wijchen.

Op een later tijdstip zal een ge­dach­te­nis­vie­ring wor­den gehou­den om Jos in grotere kring te gedenken.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer