Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Kerkklokken luiden op Eerste Paasdag

Om de opstanding van Christus te vieren

gepubliceerd: vrijdag, 10 april 2020

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie vraagt pa­ro­chies om op Eerste Paas­dag, zon­dag 12 april tussen 12.00 en 12.15 uur de kerk­klok­ken te lui­den. Op deze manier kunnen zij hun pa­ro­chi­anen en allen die het horen, een hart onder de riem steken en oproepen tot gebed om zo samen Pasen te beleven.

Nu het be­lang­rijk­ste Hoog­feest van chris­te­nen niet samen in publieke vie­rin­gen gevierd kan wor­den, is dit een manier om toch met elkaar in gebed verbon­den te zijn.

Ge­woon­lijk lui­den de klokken als oproep voor het vieren van de zon­dag. Dit keer lui­den ze om mensen op te roepen zich thuis te verbin­den met de ere­dienst van de kerk die wel doorgaat maar niet publiek gevierd kan wor­den.

Ook andere kerk­ge­noot­schappen zijn van harte uit­ge­no­digd mee te doen aan dit ini­tia­tief. Zo kunnen op Eerste Paas­dag om 12.00 uur in heel Neder­land de kerk­klok­ken ver­kon­di­gen dat de Heer waar­lijk is opgestaan en dat dit een moment is om daar in gebed bij stil staan. In gebed kan wor­den gedankt voor de bood­schap van Pasen maar ook wor­den gebe­den voor de situatie in ons land in ver­band met het corona­vi­rus en allen die lij­den onder de gevolgen daar­van.

Het Woord dat leven geeft

‘...het laatste woord is Leven, eeuwig leven,’ schrijven de bis­schop­pen in hun Paas­brief. ‘Ondanks alle onzeker­heid en verdriet die ons over­ko­men, mogen we aan dat Woord vast­hou­den. Christus, het Woord dat leven geeft, leven in overvloed, is en blijft onze zeker­heid. In die geest wensen wij u, ook en juist in deze dagen, een Zalig Pasen.’

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer