Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Mariakapel Kerkdriel vervroegd open!

In april dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur

gepubliceerd: zondag, 5 april 2020

Op Palm­zon­dag 5 april is de Maria­ka­pel in Kerkdriel ver­vroegd open gegaan. Van ver­schil­lende kanten kwamen er steeds meer vragen of, als de vaste vie­rin­gen in de kerk niet moge­lijk waren, dan toch de Maria­ka­pel open kon.

Vanwege het verbod op bij­een­komsten, was het niet moge­lijk om dit verzoek te bespreken in een ver­ga­de­ring met de vrij­wil­li­gers van ‘Maria onder de toren’. Door de grote sympathie voor deze vrij­wil­li­gers, waar­van som­mi­ge meer dan 40 jaar al zorgen dat de Maria­ka­pel voor ie­der­een open is, was het echter niet moei­lijk om mensen te vin­den, die wilde zorgen dat de kapel ver­vroegd open ging. Met grote voortvarend­heid werd de kapel uit haar winterslaap gewekt, om schoon, opge­frist en opgefleurd met een prach­tig bloem­stuk haar deuren te openen.

Het betekent dat de kapel in april dage­lijks open is van 9.00 tot 17.00 uur, om in de maand mei de zorg voor de kapel weer in ver­trouwde han­den te kunnen leggen.

Vanwege de ruime ope­ningstij­den en de ruimte van de kapel ver­wach­ten we dat het in acht neming van de 1½ meter afstand geen problemen zal opleveren. Echter het ge­za­men­lijk bid­den van de Rozen­krans is om die reden nog niet moge­lijk in de kapel.

In ieder geval weten we dat hoe groot de afstand ook is, Maria in haar voor­spraak altijd nabij is, en op Palm­zon­dag hebben velen haar al gevon­den en een lichtje bij haar opgestoken. Een jong gezin was er als eerste bij om de eerste licht­puntjes te onts­te­ken. In de kapel liggen ook de laatste Nieuws­brief, gezegende palm­tak­jes en enkele gebe­den (ook) om mee naar huis te nemen.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer