Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Open brief Alzheimer Nederland

gepubliceerd: maandag, 30 maart 2020
Open brief Alzheimer Nederland

Voor veel mensen met dementie en hun man­tel­zor­gers is het leven nu topzwaar, angs­tig en onveilig. Ont­moe­tings­cen­tra en andere dag­acti­vi­teiten hebben de deuren gesloten vanwege het corona­vi­rus. Alzheimer Café bij­een­komsten kunnen geen doorgang vin­den.

Een verant­woorde keuze, een zin­volle invulling van de dag voor mensen met dementie zijn (tij­de­lijk) onderbroken en andere ont­moe­tings­mo­menten niet moge­lijk. Het risico voor over­be­las­ting van man­tel­zor­gers neemt sterk toe.

Er zijn binnen de ge­meen­ten veel ini­tia­tie­ven om de kwets­ba­re mensen te onder­steunen in deze moei­lijke tijd. Het wel­zijns­werk, steun­pun­ten man­tel­zorg en de vele vrij­wil­li­gers nemen daarin het voor­touw en zijn van onschat­ba­re waarde voor de onder­steu­ning en het welbevin­den van mensen.

Wij hebben heel veel waar­de­ring voor alles wat jullie als wel­zijns­werk doen, dicht bij huis en zo lokaal als moge­lijk. Jullie bewijzen maar weer eens het belang van jullie maat­schap­pe­lijke functie, chapeau!!! Wij willen jullie en al jullie (vrij­wil­lige) mede­wer­kers een compli­ment maken met de inzet voor onze doel­groepen, mensen met dementie en man­tel­zor­gers.

De inhou­de­lijke in­for­ma­tie die wij van Alzheimer Neder­land krijgen over het omgaan met situaties in relatie met het corona­vi­rus staat op de web­si­te:

Daar waar wij als afdeling van bete­ke­nis kunnen zijn, willen wij graag bijdragen aan de onder­steu­ning van jullie ini­tia­tie­ven. Laat het ons weten!

Het bestuur van Alzheimer Neder­land - Afdeling Regio ’s-Hertogen­bosch-Bom­me­ler­waard

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer