Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Uitzending vieringen in de Goede Week

Oecumenische en katholieke vieringen

gepubliceerd: maandag, 30 maart 2020

Goede WeekOm toch -ondanks de Corona maat­regelen- samen te kunnen vieren op weg naar Pasen, zijn er naast de inter­ker­ke­lijke web­si­te www.corona­con­tacten.nl ook ver­schil­lende uitzen­dingen vanuit de kerken. De katho­lie­ke kerk en in de Bom­me­ler­waard zen­den extra vie­rin­gen uit in de Goede Week van Palm­zon­dag Goede Vrij­dag t/m de Paas­wake.

De mensen kunnen tot woens­dag vóór de vie­ring intenties of verzoeken om gebed opsturen naar info@katho­liekbommeler­waard.nl

Zondag 5 april - Palm­zon­dag

Zondag 5 april wordt om 10.00 uur de vie­ring van Palm­zon­dag uitgezon­den vanaf de St. Martinus­kerk in Zalt­bom­mel. Pastoor Roland Putman en pater Bertus Bus, samen met Danny Hakvoort (Familie­pas­to­raat) gaan hierbij voor. Tijdens de vie­ring zullen de Palm­tak­ken wor­den gezegend die over de diverse r.k. kerken in de Bom­me­ler­waard zullen wor­den ver­deeld en kunnen wor­den op­ge­haald. Ook zullen er palm­tak­ken naar de diverse zorg -en verpleegte­hui­zen gaan om daar door vrij­wil­li­gers onder de bewoners te wor­den ver­deeld.

Vrij­dag 10 april - Goede Vrij­dag

Op vrij­dag 10 april zal vanuit Kerkdriel om van 15.00 tot 15.30 uur een kruis­weg voor kin­de­ren wor­den uitgezon­den aan­slui­tend (ook) op vrij­dag 10 april om 15.30 uur wordt een oecu­me­nische vie­ring uitgezon­den, d.w.z. dat de pro­tes­tantse -en katho­lie­ke kerk de kruis­weg samen bid­den. Pastor Jos Vriesema en dominee Maria Baan gaan hierin voor, zodat mensen thuis mee kunnen bid­den.

Zater­dag 11 april - Paas­wake

Zater­dag 11 april om 20.00 uur wordt de Paas­wake uitgezon­den vanuit de St. Martinus­kerk Kerkdriel. De Paas­vie­ring zal daarna ook te zien zijn via deze web­si­te en www.corona­con­tacten.nl zodat u ook met Pasen de vie­ring thuis mee kan maken.

Tijdens de Paas­wake wordt ook de Paaskaars ontstoken en het licht gedeeld. Het zou mooi zijn als allen wie dat willen, op dat moment in de Paas­vie­ring ook thuis een kaarsje zou­den onts­te­ken. Hierdoor zou grote kring van licht­puntjes ontstaan, en licht­puntjes die kunnen we allemaal wel gebruiken! Op de web­si­te vindt u ook in­for­ma­tie en een filmpje hoe je thuis een Palmpasenstok kan maken en je voor­be­rei­den op de Paas­vie­ringen.

Selfies in de kerken

Het is helaas niet moge­lijk en ook niet ver­stan­dig om naar de vie­rin­gen of diensten in de kerken te gaan. Juist in deze tijd voor Pasen is dat een groot gemis. Een Ita­li­aanse pries­ter kwam hierop met een heel prak­tische oplos­sing. Hij vroeg aan zijn pa­ro­chi­anen om een selfie te maken of een foto van hen zelf te zoeken, en deze naar hem op te sturen. Al deze foto’s heeft hij uitgeprint en in de kerk­banken gezet. Met een blik in de kerk, voelde hij zich niet alleen, maar wist hij ook voor wie bij bad, en met wie hij in ver­bon­den­heid de zon­dag vierde.

Vanuit de Fran­cis­cus­paro­chie is nu ook een oproep,aan alle pa­ro­chi­anen en wie ‘aanwe­zig’ willen zijn,om een selfie of portret foto op te sturen naar info@katho­liekbommeler­waard.nl. De foto’s zullen door de pa­ro­chie wor­den uitgeprint en bij de vie­rin­gen in de Goede Week in de kerk­banken wor­den gezet. Wie weet of u bij één van de uitzen­dingen uzelf ook niet ziet zitten in de kerk.


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer