Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Help projecten Vastenactie

gepubliceerd: woensdag, 25 maart 2020
Lees op de website van de Vastenactie het interview met Patrick uit Zambia
Lees op de website van de Vastenactie het interview met Patrick uit Zambia

Het open­ba­re leven is tot stilstand geko­men als gevolg van maat­regelen tegen de versprei­ding van het corona­vi­rus. Ook onze kerken sloten hun deuren. De ver­trouwde collectes tij­dens de Vasten­tijd vin­den daarom geen doorgang. En dat in een tijd waarin van oudsher gul gegeven wordt voor een ander.

Vas­ten­ac­tie vraagt dit jaar aan­dacht voor projecten rondom beroeps­on­der­wijs en on­der­ne­mer­schap. Helaas liggen bijna alle campagne­acti­vi­teiten stil en kan er niet ge­col­lec­teerd wor­den tij­dens de vie­rin­gen. Vas­ten­ac­tie wil ervoor zorgen dat mensen in ont­wik­ke­lings­lan­den hier­van niet de dupe wor­den en dat projecten door­gaan. Dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze hui­dige grote en kleine problemen.

Het verzoek aan u is, uw voor­ge­no­men bijdrage aan de collecte over te maken op bankreke­ning­num­mer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vas­ten­ac­tie of online via web­si­te.

De bis­schop­pen bevelen dit van harte bij u aan. Mgr. van den Hout, bis­schop­pe­lijke referent voor missie en ont­wik­ke­lingssamen­wer­king: “In deze bij­zon­dere Vasten­tijd is het be­lang­rijk om er voor elkaar te zijn, lokaal maar ook we­reld­wijd.”

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer