Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Coronacontacten

gepubliceerd: maandag, 23 maart 2020
Coronacontacten

“Het Corona­vi­rus raakt ie­der­een en dus ook ker­ke­lijk Bom­me­ler­waard.” Dat is de aanhef van een web­si­te die op 19 maart de lucht is inge­gaan. Op tal van plaatsen ziet men vanuit creativi­teit ini­tia­tie­ven ontstaan om deze Corona weken door te komen. Deze web­si­te is er zo een.

Een hel­dere site waar men mak­ke­lijk door­heen leest en die onder­hou­den wordt door predi­kanten en pastores van de ver­schil­lende kerken in de Bom­me­ler­waard. Zij zeggen dat een tijd van sociaal isole­ment ruimte biedt voor een plaat­se­lijk ini­tia­tief dat mensen aan elkaar blijft verbin­den.

Het ini­tia­tief lag bij de jonge pas­to­raal werker Danny Hakvoort. Hij wist zijn collega’s mee te krijgen, ook die collega’s die soms nog aarzelend tegen­over de sociale media staan.

De web­si­te is opge­deeld in vier hoofd­stukken Hulp, In­spi­ra­tie, Gebed en Plezier. Via een formulier wor­den hulpvra­ger en hulpgever met elkaar in verbin­ding gebracht, vlogs en blogs van de pastores wor­den gedeeld, intenties en gebe­den verzameld en één keer per dag is er een audio gebeds­vie­ring door één van de predi­kanten en pastores. En heb je er even helemaal genoeg van dan is er nog de ‘plezier’-pagina, waar car­toons en andere zaken verzameld wor­den.”

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer