Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Extra Urbi et Orbi

gepubliceerd: maandag, 23 maart 2020

Vanwege de corona­cri­sis heeft paus Fran­cis­cus voor de derde keer op een rij zijn zon­dagse Angelustoe­spraak in afzon­dering uit­ge­spro­ken in de Biblio­theek van het Apos­to­lisch Paleis. Een videoregistratie daar­van werd recht­streeks uitgezon­den door de Vati­caanse media.

Hij riep de gehele christen­heid op zich tot God te richten en bij Hem het einde van de pandemie af te smeken. Ook kon­digde hij een extra Urbi et Orbi aan. Na afloop van het Angelus liep de Heilige Vader naar het pau­se­lijke ap­par­te­ment, van­waar hij een zegenend gebaar maakte over een leeg Sint-Pieters­plein.

“Dier­ba­re broe­ders en zusters, in deze dagen van be­proe­ving, terwijl de mens­heid sid­dert voor de drei­ging van de pandemie, wil ik alle chris­te­nen uit­no­di­gen hun stem verenigd tot de hemel te richten”, zei de paus na het bid­den van het Engel des Heren.

Woens­dag 25 maart 12.00 uur

“Ik nodig alle hoof­den van de kerken en de lei­ders van alle chris­te­lijke ge­meen­schappen uit, samen met alle chris­te­nen van de ver­schil­lende confessies, te roepen naar de Aller­hoog­ste, de Almach­tige God, en ge­za­men­lijk het gebed te bid­den dat Jezus, Onze Heer, ons heeft geleerd”, voegde de paus toe.

“Ik nodig daarom ie­der­een uit om dit meer­dere keren per dag te doen, maar ook om dit Gebed des Heren allemaal tege­lijk te ver­rich­ten en wel aanstaande woens­dag­mid­dag. Want op 25 maart is de dag dat veel chris­te­nen zich de aan­kon­di­ging van de Menswor­ding van het Woord aan de Maagd Maria gedenken. Moge de Heer het unanieme gebed ver­ho­ren van al zijn leer­lin­gen die zich voor­be­rei­den op de over­win­ning van de Verrezen Christus.”

Concreet vraagt de paus om op woens­dag 25 maart om 12.00 uur ge­za­men­lijk het Onze Vader te bid­den.

Vrij­dag 27 maart 18.00 uur

Fran­cis­cus kon­digde ook aan dat hij op vrij­dag 27 maart om 18.00 uur een gebeds­dienst zal voorzitten op het bordes van de Sint-Pieters­basi­liek, tegen­over een leeg Sint-Pieters­plein. De paus nodigt alle gelo­vi­gen uit zich dan met hem in gebed te verenigen. “We zullen dan luis­te­ren naar het Woord van God. We zullen onze smeek­bede laten opstijgen. We zullen het Aller­hei­ligste Sacra­ment aanbid­den, waar­mee ik aan het einde de ze­ge­ning Urbi et Orbi zal ver­rich­ten.”

De zegen Urbi et orbi (voor de stad Rome en voor de wereld) is de tra­di­tio­nele zegen die de paus met Kerst­mis en Pasen en bij­zon­dere gelegen­he­den uitspreekt vanaf het balkon van de Sint-Pieter in Rome.

Video van zon­dag 22 maart

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer