Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Noveengebed Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

Start vandaag

gepubliceerd: dinsdag, 17 maart 2020

Jaar­lijks wordt van 7 t/m 15 juli de noveen gebe­den tot de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. Dit gebeurt door het in stilte (in­di­vi­dueel) en bid­dend de route van de Oude Beeweg te lopen. In deze noveen­da­gen wordt er ook extra gebe­den in de Maria­ka­pel van de Sint-Jan.

Gezien de grote zorgen die er op dit moment leven in onze samen­le­ving rond het uitgebroken corona­vi­rus heeft de Broe­der­schap van Onze Lieve Vrouw besloten tot een extra noveen. Deze noveen start woens­dag 17 maart en ein­digt op het feest van Maria Bood­schap: 25 maart.

De Broe­der­schap van Onze Lieve Vrouw vraagt u om mee te bid­den en, indien moge­lijk, de Beeweg te lopen. Bijgesloten treft u enkele noveen­ge­beden aan. Deze kunnen gebe­den wor­den in de Maria­ka­pel van de Sint-Jan, tij­dens het lopen van de Beeweg maar ook thuis.

Dat velen zich aan­slui­ten bij het noveen­ge­bed tot de Zoete Moeder!

Gebed van de Neder­landse bis­schop­pen

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroos­ting in ziekte en lij­den.

Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig
nu wij allen de gevolgen onder­vin­den
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing.

Wij bid­den voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overle­den, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn
in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur.

Dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samen­le­ving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwets­baar­heid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zon­der aarzelen over­ge­ven
aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid.

Door Christus onze Heer.

Zoete Moeder van Den Bosch. Bid voor ons.

Gebed tot de Zoete Moeder van Den Bosch

Heilige Maria Moeder van de Heer
en Zoete Lieve Vrouw van deze stad
in dit hei­lig­dom dank ik God omwille van U,
want velen hebben hier de kracht van Uw gebed ondervon­den.

Alles wat mijn hart bezighoudt, ver­trouw ik toe aan U.
Bid voor mij bij Uw Zoon, Moeder van alle gelo­vi­gen.
U bent niet alleen ons voor­beeld maar ook onze bemoe­diging
zoals U reeds gedurende zovele eeuwen
hulp en troost hebt gegeven.

Zoete Lieve Vrouw,
blijf bid­den voor alle mensen en ook voor mij.

Suub tuum prae­si­dium

oudst bekende Maria­ge­bed (3e eeuw)

Tot u nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescher­ming,
heilige Moeder van God,
wijs onze gebe­den niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.

Wees Gegroet - Ave Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade
de Heer is met U.
Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,
Moeder van God,
bid voor ons zon­daars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer