Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Doneerzuil

Contactloos doneren

gepubliceerd: donderdag, 13 februari 2020
Doneerzuil
Bankpas met het contactloos betalenlogo
Bankpas met het contactloos betalenlogo

Sinds enkele maan­den staat in de St. Martinus te Zalt­bom­mel bij wijze van proef een doneer­zuil. Behalve met muntjes en papier­geld kan er nu dus ook met een pasje gedo­neerd wor­den!

Hoewel in diverse lan­den al een veel voor­ko­mend ver­schijn­sel, is met een pasje doneren in Neder­land nog betrekke­lijk onbekend. De doneer­zuil biedt de gelegen­heid om een bedrag van € 1,- tot maximaal € 10,- te doneren. Dat kan met een bankpas die is voor­zien van het contactloos betalen­logo maar ook met een voor betaling geschikte smart­phone of smartwatch.

Het kiezen van het gewenste bedrag kan een­vou­dig door een of meer­dere keren op de drie­hoek onder de display te klikken. Houd daarna een contact­loze bankpas bij de zuil en er ver­schij­nen ach­ter­een­vol­gens de mel­dingen ‘uw betaling wordt ver­werkt’ en ‘u heeft betaald’.

Doneer­zuil naast gewone collecte

Het is zeker niet de bedoeling dat de doneer­zuil de collecte gaat ver­vangen. De zuil is op de eerste plaats bedoeld voor dagjes­mensen en andere belang­stel­len­den die op een zater­dag tij­dens de open mid­dag of bij gelegen­heid van bij­voor­beeld een concert onze kerk bezoeken en spon­taan een kleine gift willen doen. Daarom staat hij ook in de in­for­ma­tie­hoek naast de ingang van de ge­dach­te­nis­ka­pel.

Maar hij komt ook u van pas indien u tij­dens de collecte bemerkt dat u geen gepast geld bij u heeft. Dan kunt u na de vie­ring bij de zuil alsnog uw gift doen. Uit­ein­de­lijk hopen we na­tuur­lijk dat door meer bekend­heid en een groeiend aantal kleine giften de zuil gaat bijdragen aan een fi­nan­cieel gezon­dere pa­ro­chie.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer