Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Christelijke Vrouwendag Bommelerwaard

Zaterdag 7 maart - 10.00 uur - Pand 9, Zaltbommel

gepubliceerd: donderdag, 30 januari 2020

Christelijke Vrouwendag Bommelerwaard

‘Als het leven anders gaat.’ Dat is het thema van de negende Chris­te­lijke Vrouwen­dag Bom­me­ler­waard die op zater­dag 7 maart 2020 zal wor­den gehou­den in Pand 9 te Zalt­bom­mel.

Pro­gram­ma

Sprekers: Kees van Velzen & Tonneke BijkerDe ochtend zal gestart wor­den met ont­moe­ting en samenzang. Ver­vol­gens zal Kees van Velzen het thema toelichten aan de hand van de tekst “Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God” - Ruth 1:16b.

Na de lunch hebben de deel­ne­mers de keuze een creatieve workshop te volgen of het bijwonen van de lezing van Tonneke Bijker waarbij het thema belicht zal wor­den vanuit de prak­tische kant.

tijd ac­ti­vi­teit
10.00 uur
begin­och­tend­pro­gramma
welkom
ope­ning
samenzang en lofprij­zing
lezing Kees van Velzen
samenzang en lofprij­zing
gespreks­vra­gen
12.30 uur lunchpauze
13.30 uur begin mid­dag­pro­gramma
samenzang en lofprij­zing
lezing Tonneke Bijker of workshop
15.00 uur tweede helft mid­dag­pro­gramma
samenzang en lofprij­zing
gebed
slot­lied
15.45 uur einde pro­gram­ma

Pand 9

We ont­van­gen jullie graag in Pand 9, Van Heemstraweg 9 te Zalt­bom­mel vanaf 9.30 uur met koffie en wat lekkers. Ook voor de lunch wordt gezorgd! Het pro­gram­ma duurt van 10.00 tot 16.00 uur waarbij in de ochtend de moge­lijk­heid is voor opvang in de crèche voor de ‘allerkleinsten’.

Meer in­for­ma­tie over de sprekers, thema, entree en kosten voor de workshops is te vin­den op de speciale web­si­te. Aanmel­den kan tot 1 Maart!

Details

datum: zater­dag 7 maart 2020
tijd: inloop vanaf 09.30 uur
pro­gram­ma van 10.00 tot 16.00 uur
locatie: Pand 9, Van Heemstraweg 9, Zalt­bom­mel
web­si­te: www.vrouwen­dagbommeler­waard.nl

 


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer