Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Inspirerende bijeenkomst over toekomst parochie

gepubliceerd: dinsdag, 28 januari 2020

De in­spi­ra­tie­bij­een­komst over de toe­komst van onze pa­ro­chie op zater­dag 25 januari in het gereno­veerde Fran­cis­cushuis trok een flinke dele­ga­tie uit de Bom­me­ler­waard naar de Bossche bin­nen­stad.

Na een in­spi­re­rene toe­spraak door niemand min­der dan onze bis­schop, Mgr. Gerard de Korte, werd in groepjes gebrainstormd over de toe­komst van de Kerk in het alge­meen maar ook over de toe­komst van onze Fran­cis­cus­paro­chie in het bij­zon­der. De bespre­king van de bevin­dingen leverde zeker nieuwe inzichten, in­spi­ra­tie, emotie en soms een vrolijke noot op.

Het bestuur en het pas­to­rale team gaan met de re­sul­taten aan de slag en zullen bin­nen­kort over de ont­wik­ke­lingen berichten.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer