Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Zondag van Gods Woord - 26 januari

Podcast met Mgr. Liesen

gepubliceerd: vrijdag, 24 januari 2020

Voor de eerste keer wordt de ‘Zondag van Gods Woord gevierd. Paus Fran­cis­cus heeft deze zon­dag inge­steld en af­ge­kon­digd in zijn apos­to­lische brief (motu proprio) Aperuit illis. De Neder­landse vertaling van deze brief is nu be­schik­baar.

De paus heeft bepaald dat elk jaar de derde zon­dag van de Tijd door het Jaar wordt gewijd aan de vie­ring, de over­we­ging en de versprei­ding van Gods Woord. Het is een dag gewijd aan de Bijbel maar niet om daar één keer per jaar bij stil te staan, maar omdat één keer voor het hele jaar te doen. ‘Omdat wij er dringend behoefte aan hebben ver­trouwd en intiem te wor­den met de Heilige Schrift en de Verrezene, die niet ophoudt het Woord en het Brood te breken in de ge­meen­schap van de gelo­vi­gen.’ (Aperuit illis nr.8).

Podcast met Mgr. Liesen

Mgr. Liesen, bis­schop van Breda en referent voor liturgie en Bijbel, gaat in twee podcasts voor katho­liek­le­ven.nl dieper in op het on­der­werp. Bis­schop Liesen: Het is niet erg als je de Bijbel leest en het Woord van God niet meteen begrijpt. Als je echt van iemand houdt, heb je de hele persoon lief. Ook de dingen die je niet meteen begrijpt horen erbij. Dat is ook zo met het Woord van God. Je leest het, je weet dat Hij je aanspreekt en je wil die erva­ring sterker laten wor­den. Dat doen we elke zon­dag als we op verzoek van Jezus samen­ko­men: blijft dit doen om mij te gedenken. We lezen dan in de heilige Schrift en we ont­van­gen het sacra­ment van het altaar om met Hem verbon­den te zijn en zo te kunnen leven. En daar mag je tijd voor nemen, het hele jaar door.”

Over Aperuit illis zegt mgr. Liesen: “De paus bena­drukt dat de omgang met het Woord van God een omgang is met Jezus zelf. De titel Aperuit illis is ontleend aan de passage waar Jezus optrekt met de Emmaüs­gan­gers. Ze zijn teleur­ge­steld, omdat ze denken dat Jezus -in wie ze al hun hoop hebben gesteld- is gestorven. Jezus trekt dan met hen mee, maar ze herkennen Hem eerst niet. En dan staat er die prach­tige zin: Hij maakte hun geest toe­gan­ke­lijk voor het begrijpen van de Schriften. Die erva­ring van de aller­eerste leer­lin­gen, die hoor­den wat de Schrift wer­ke­lijk betekende, wat God deed en doet met Jezus, is een erva­ring voor ons allemaal.”

Hier­on­der kan de eerste van de twee podcasts beluisterd wor­den.
(zodra be­schik­baar zal de tweede hier wor­den toe­ge­voegd)

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer