Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

In memoriam Theo Balemans

gepubliceerd: dinsdag, 21 januari 2020

Op 8 januari 2020 is te Utrecht overle­den Theo Balemans oud voor­zit­ter van de St. Martinus­paro­chie te Zalt­bom­mel. Vanaf 1985 tot 26 april 1999 heeft Theo deze functie vervuld.

Theo noemde zich­zelf vast­hou­dend en iemand die de dingen graag uitpluist. Eigen­schappen die hem goed van pas kwamen bij zijn voor­zit­ter­schap. Eerder was Theo al actief als voor­zit­ter van de ouderraad van de Fran­cis­cus­school en de Buys Ballot (nu Cambium).

Theo kwam uit Limburg en was weten­schap­pe­lijk hoofd­me­de­werker aan de Rijksuni­ver­si­teit Utrecht bij de vak­groep zoölogie. Helaas maakte een long­al­ler­gie een vroegtij­dig einde aan dit werk.

Pastor van Zeelst vroeg hem in die tijd voor het pa­ro­chie­bestuur. Het feit dat hij over­dag veel tijd had kwam de pa­ro­chie goed uit.

Theo zette zich veer­tien jaar in voor de pa­ro­chie, maar in 1999 moest hij door zijn ziekte stoppen met het werk als voor­zit­ter. Theo hield zich vooral bezig met contacten met allerlei instanties zoals de ge­meen­te en de dekenale vereni­ging. In het begin van zijn voor­zit­ter­schap had­den vooral de zake­lijke aspecten zijn aan­dacht nodig. Later kon het pa­ro­chie­bestuur zich meer aan ker­ke­lijke ac­ti­vi­teiten wij­den en de contacten tussen bestuur en werk­groepen sterk verbe­te­ren.  

Gefasci­neerd was hij door de verhalen uit het Oude Testa­ment. “Wat was waar en wat niet”? Ook de ge­schie­de­nis van de Romeinen tot het jaar 1000 had zijn bij­zon­dere aan­dacht.

Op deze wijze willen wij Theo gedenken en bedanken voor zijn inzet als voor­zit­ter van de Sint Martinus­paro­chie.

Wij wensen zijn echt­ge­note, kin­de­ren, klein­kin­de­ren en familie heel veel liefde en sterkte toe in deze moei­lijke periode.

Namens de katho­lie­ke kerk Zalt­bom­mel,
Martien van Iersel

(gegevens ontleend aan een eer­dere publi­ca­tie in het pa­ro­chie­blad ECHO door Sylvia Dumont d.d. juli 1999)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer