Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Infoavond Jongeren- & gezinsbedevaart Lourdes

Woensdag 8 januari - 20.00 uur - Bisdomkantoor Den Bosch

gepubliceerd: dinsdag, 7 januari 2020

In de herfst­va­kan­tie van 2020, van 17 t/m 25 ok­to­ber, gaat bisdom ’s-Hertogen­bosch met onze bis­schop Mgr. Gerard de Korte en met gezinnen & jon­ge­ren uit het bisdom op bede­vaart naar Lourdes.

Het pro­gram­ma van deze bede­vaart is speciaal afgestemd op gezinnen en jon­ge­ren. Het zal een mix wor­den van ge­za­men­lijke ac­ti­vi­teiten en momenten voor het eigen gezin of de eigen groep waar­mee u op reis gaat.

Op bede­vaart gaan met elkaar ver­sterkt het eigen geloof, alsook de on­der­lin­ge band. Pa­ro­chies en groepen die eer­der op bede­vaart zijn gegaan, hebben ervaren dat samen op weg gaan een stevige basis legt voor (uitbrei­ding van) het gezins­pas­to­raat in de geloofs­ge­meen­schap. We zijn daarom blij met deze Lourdes­bede­vaart en nodigen u van harte uit om er aan deel te nemen.

Info­avond op woens­dag 8 januari

Voor allen die geïn­te­res­seerd zijn in deze gezins- en jon­ge­ren­bede­vaart, or­ga­ni­se­ren we een in­for­ma­tie­avond op woens­dag 8 januari om 20.00 uur op het bisdom­kantoor, Parade 11 te ’s-Hertogen­bosch.

Tijdens deze avond ver­tellen we u meer over het pro­gram­ma van de bede­vaart. Ook zullen we uit­ge­breid ingaan op fonds­wer­ving. Hoewel de prijzen voor deelname zo laag moge­lijk zijn gehou­den, is het voor menig gezin vanwege de kosten niet haal­baar om deel te nemen. Er zijn echter moge­lijk­he­den om deel­ne­mers tegen een sterk geredu­ceerde prijs mee te laten gaan.

Vervolg­bij­een­komsten

Op deze avond wordt tevens de moge­lijk­heid gegeven om in te tekenen voor een ver­volg­bij­een­komst in de pa­ro­chie, ver­zorgd door een mede­wer­ker van het bisdom. Tijdens die bij­een­komst kan nadere in­for­ma­tie wor­den gegeven om gezinnen en jon­ge­ren te en­thou­sias­meren. Deze ver­volg­bij­een­komsten in de pa­ro­chies wor­den gepland in de maan­den februari en maart 2020.

Aanmel­den voor de info­bij­een­komst

Juist als u nog twijfels heeft, vanwege prak­tische en/of fi­nan­ciële hobbels die u voorziet, bevelen we de in­for­ma­tie­avond op 8 januari 2020 van harte aan. Kom luis­te­ren naar wat de moge­lijk­he­den zijn. Laat u door het en­thou­sias­me van anderen raken; menig hobbel lijkt dan toch te nemen.
Graag aanmel­den voor deze avond via het se­cre­ta­riaat van het bisdom.

Meer in­for­ma­tie

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer