Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Zondag 21 oktober - Wereld Missiezondag

gepubliceerd: vrijdag, 12 oktober 2012
Zondag 21 oktober - Wereld Missiezondag

“Missio” is het grote soli­da­ri­teits­fonds van de katho­lie­ke kerk we­reld­wijd.

Rijke pa­ro­chies steunen arme pa­ro­chies overal ter wereld, zodat ook zij hun pas­to­rale werk kunnen doen. Werk in de ge­zond­heids­zorg, opvang van vrouwen en kin­de­ren, onder­wijs, oplei­ding van pries­ters pas­to­rale werkers en cate­chisten.

Senegal

Dit jaar gaat de speciale aan­dacht uit naar Senegal. Vijf keer zo groot als Neder­land met der­tien miljoen inwoners. De katho­lie­ke kerk is er een min­der­heids­kerk maar volop aanwe­zig in de samen­le­ving. Zij kan niet zon­der fi­nan­ciële steun.

Daarom Missio: Kerken steunen kerken we­reld­wijd.

U kunt op Missie­zon­dag uw steun geven in de collecte.
Ook kunt u uw donatie storten op Giro 1566 tnv. Wereld­mis­sie­maand Den Haag.

Zie ook

www.missio.nl

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer