Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Kerststal Sint-Jan

Geopend vanaf maandag 16 december

gepubliceerd: zondag, 15 december 2019
foto: Wim Koopman
De aartsengel GabriŽl brengt de blijde boodschap aan Maria. De duif boven Maria symboliseert de Heilige Geest. Dit tafereel is al te zien voorin de kerk. De vier kaarsen om Maria heen doen dienst als Adventskrans.
De aartsengel GabriŽl brengt de blijde boodschap aan Maria. De duif boven Maria symboliseert de Heilige Geest. Dit tafereel is al te zien voorin de kerk. De vier kaarsen om Maria heen doen dienst als Adventskrans.

De beroemde kerst­stal van de Sint-Jans­kathe­draal in ’s-Hertogen­bosch opent op maan­dag 16 de­cem­ber 2019 haar poorten. Het bezoek aan de stal is een ware belevenis, zeker voor kin­de­ren. Het geheel brengt door speciale belich­ting, geluid en bewe­ging het aloude verhaal op een bij­zon­dere manier tot leven.

De kerst­stal is gratis te bewon­de­ren. Wel vraagt de Sint-Jan om een vrij­wil­lige bijdrage, aangezien ma­te­ri­aal­kos­ten, on­der­houd en opslag een kost­ba­re zaak zijn. Dit jaar kan de bijdrage niet alleen in de beroemde knikengeltjes of collectebussen wor­den gedaan, maar ook in de speciaal gebouwde (wens)put.

Openingstij­den kerst­stal

De kerst­stal is geopend van maan­dag 16 de­cem­ber 2019 t/m zon­dag 12 januari 2020:

  • zon­dag 13.30 tot 16.30 uur (van Eerste Kerst­dag t/m 5 januari tot 18.00 uur)
  • maan­dag t/m zater­dag 10.00 tot 16.30 uur (van Eerste Kerst­dag t/m 5 januari tot 18.00 uur)

Uit­zon­de­ringen

  • dins­dag 24 de­cem­ber na de vie­rin­gen van 17.30 en 21.00 uur is de kerst­stal nog een half uur geopend
  • woens­dag 25 de­cem­ber, Eerste Kerst­dag open om 13.30 uur
  • don­der­dag 26 de­cem­ber, Tweede Kerst­dag open om 12.30 uur

Bezoek met Squad4J6

Op zon­dag 12 januari, de laatste dag dat de kerst­stal nog geopend is, staat een bezoek aan de kerst­stal gepland voor de jon­ge­ren van Squad4J6. Meer in­for­ma­tie bij Danny:

Kerst­con­cert Schola Cantorum en Kersttoe­spraak Mgr. De Korte

Kerstconcert en Kersttoespraak Sint-JanskathedraalOp zon­dag 15 de­cem­ber vanaf 15.30 uur vindt het tra­di­tio­nele kerst­con­cert plaats van de Schola Cantorum. Mgr. De Korte spreekt tij­dens dit concert zijn jaar­lijkse kersttoe­spraak uit. In aan­slui­ting op het kerst­con­cert zal de kerst­stal op muzikale wijze wor­den geopend door de kin­de­ren en de jeugd van de Schola. Bezoekers van het concert kunnen na afloop van het concert als eerste de kerst­stal bezoeken. Het kerst­con­cert is vrij toe­gan­ke­lijk en ook alle plaatsen in de ka­the­draal zijn vrij.

Ie­der­een is van harte welkom!

Meer in­for­ma­tie kerst­stal Sint-Jan

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer