Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Carnavalsviering Zaltbommel

Zondag 23 februari - 11.11 uur - Martinuskerk Zaltbommel

gepubliceerd: donderdag, 23 januari 2020

Al jaren or­ga­ni­se­ren de Wal­le­pik­kers Carnaval in Zalt­bom­mel, dat dan tot ‘Mispelgat’ wordt omge­doopt. De dage­lijkse zorgen even aan de kant, geen rangen en stan­den, aan­dacht voor elkaar en samen gezellig feest vieren!

Met Carnaval wordt een moment van be­zin­ning inge­bouwd door op zon­dag­och­tend naar de kerk te gaan. Al bijna 20 jaar jaar hebben ver­schil­lende pastores steeds met vrij­wil­li­gers uit de pa­ro­chie en enkele leden van de Wal­le­pik­kers een prach­tige vie­ring voor­be­reid, die op Carnavals­zon­dag een nagenoeg volle en kleurige kerk oplevert.

Mis­pel­kra­kers

Niet in de laatste plaats vanwege de muzikale omlijs­ting door de Mis­pel­kra­kers. Die zijn na 46 jaar helaas in 2018 welis­waar gestopt, maar een groot aantal muzi­kanten vond het jaar­lijkse optre­den in de kerk dermate bij­zon­der, dat zij zich vorig jaar en ook het ko­men­de jaar graag nog hier­voor willen inzetten.

‘Ut mot nie gekker worde’

Op zon­dag 23 februari 2020 staat de vie­ring in het teken van het carnavals­mot­to van dit jaar: ‘Ut mot nie gekker worde’. Het wordt onge­twij­feld weer een bij­zon­der fees­te­lij­ke vie­ring, waarin Pastor Bus ons weer op zijn geheel eigen wijze voor zal gaan. Op deze zon­dag­och­tend in de Sint Martinus­kerk wordt niet alleen over de woor­den uit het evan­ge­lie uitleg gegeven, maar zullen ook meer­dere linken met het motto wor­den gelegd.

Aandenken

Aan het einde van de vie­ring krijgen de kerk­gan­gers een tast­baar aan­denken uit­gereikt, dat zij meteen om kunnen hangen. Tijdens carnaval zijn de echte feestvier­ders na­tuur­lijk zo wie zo anders uitgedost, maar dat aan­denken draagt men tot en met dins­dag­avond maar al te graag mee.

In het zonnetje

Een ele­ment dat in de loop van de jaren ook een traditie is gewor­den is het feit dat Prins Maerten na afloop van de vie­ring aan iemand een onder­schei­ding uitreikt in de vorm van een medaille. Een vrij­wil­li­ger van de kerk wordt hiermee in het zonnetje gezet. Vorig jaar was het Philo Schwartz die deze eer te beurt viel.

Aanvang 11.11 uur

Mocht u tot op heden nog niet zo’n carnavals­vie­ring bezocht hebben, dan wordt u bij deze van harte uit­ge­no­digd!!! Let op! De aan­vangs­tijd van de carnavals­vie­ring is aangepast! De vie­ring begint om 11.11 uur!

Welkom

Na afloop van de vie­ring wordt ie­der­een uit­ge­no­digd voor een kop koffie met een broodje in de Mispelpoort, de tent achter de Poorterij, waar vier dagen lang carnaval gevierd wordt.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer