Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Alzheimer Café Bommelerwaard

Donderdag 17 oktober - 19.00 uur - Kulturhus De Leyenstein

gepubliceerd: donderdag, 3 oktober 2019
Alzheimer Café Bommelerwaard

Op donder­dag 17 ok­to­ber 2019 wordt in Kulturhus De Leyenstein, Bernhard­straat 2, 5331 TA Kerkdriel de avond van Alzheimer Café Bom­me­ler­waard geor­ga­ni­seerd.

Thema: Vormen van dementie

Dementie is niet één ziekte. Dementie is de verzamelnaam voor tal van syndromen die wor­den veroor­zaakt door afwij­kingen in de hersenen. Deze ver­schij­nen bij dementie in combinatie met geheugen­stoor­nissen, stem­mings­stoor­nissen en ver­an­de­rend gedrag. De ziekte van Alzheimer, Vasculaire dementie, Lewy body dementie, Parkinson dementie en Fronto-temporale dementie zijn de meest voor­ko­mende vormen.

Hoe ontstaan de ver­schil­lende vormen van dementie? Welke ver­schijn­selen zijn ken­mer­kend? Hoe is het verloop? Wat is de levensver­wach­ting? Welke be­han­de­ling en be­ge­lei­ding zijn moge­lijk bij de ver­schil­lende vormen?

Gast­spre­ker is prof dr. Rob van Marum, Klinisch Geriater Jeroen Bosch zie­ken­huis. Als zodanig o.a. werk­zaam op de polikliniek van het Jeroen Bosch zie­ken­huis in Zalt­bom­mel.

Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. De avond wordt af­ge­slo­ten om 21.30 uur.
Kom gerust kijken. De toegang is gratis.

Vragen

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gespreks­lei­ders:

  • Marten Tel, gees­te­lijk ver­zor­ger, (073) 6119170
  • Eelke Visser, psycholoog, (06) 20 207 635
  • Mariëlla van Heck-van Steenis, man­tel­zorg­con­su­lent, (0418) 634 231

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer