Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Missiemaand oktober

Gebed en bijbelleesrooster

gepubliceerd: dinsdag, 24 september 2019

Oktober 2019 is door paus Fran­cis­cus uit­ge­roe­pen tot ‘bui­ten­ge­wone missie­maand’. De paus wil onder de gelo­vi­gen een nieuw missio­nair elan sti­mu­leren. Iedere christen­ge­lo­vige heeft een missie. Die missie komt voort uit het doopsel. De paus roept iedere gelo­vi­ge op over die missie na te denken.

Bijbelleesrooster

De Katho­lie­ke Bijbel­stich­ting heeft als reactie op deze pau­se­lijke oproep een bijbelleesrooster gemaakt. Deze bro­chu­re is een hand­rei­king waardoor elke gelo­vi­ge kan medi­te­ren over de eigen missie aan de hand van teksten uit vooral het Bijbel­boek De Han­de­lin­gen van de Apos­te­len (5 ok­to­ber en daarna).

Podcast

Beluister de podcast van katho­liek­le­ven.nl met de sa­men­stel­ler van het bijbelleesrooster, diaken Vincent de Haas. “Missie: Wanneer ga jij een grens over?”

Gebed voor de bui­ten­ge­wone missie­maand 2019

In het bijbelleesrooster is ook het gebed opgeno­men dat paus Fran­cis­cus aanreikt voor de ‘bui­ten­ge­wone missie­maand’.

Hemelse Vader,
toen uw enig­ge­bo­ren Zoon Jezus Christus
uit de dood verrees,
gaf Hij zijn volgelingen de opdracht
“ga en maak alle volken tot mijn leer­lin­gen”.
U herinnert ons eraan
dat we door onze doop delen in de missie van uw Kerk.

Sterk ons door de gaven van de Heilige Geest
om moe­dig en ijverig te zijn
om te getuigen van het evan­ge­lie,
zodat de missie toe­ver­trouwd aan de Kerk,
die nog lang niet voltooid is,
nieuwe en doeltreffende uitdruk­kingen kan vin­den
die leven en licht brengen in de wereld.

Help ons om het voor alle mensen moge­lijk te maken
uw red­dende liefde te ervaren
door de genade van Jezus Christus,
die met U leeft en heerst
in de een­heid van de heilige Geest,
één God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer