Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Veel belangstelling voor infobijeenkomst bisdom

gepubliceerd: dinsdag, 2 oktober 2012

De in­for­ma­tie­bij­een­komst in de HH. Martinus- en Barbara­kerk van Rossum over het voor­ge­no­men besluit van het bisdom, mocht rekenen op grote belang­stel­ling. De kerk zat bijna vol met mensen die meer wil­den weten over de toe­komst­plannen van de nieuwe pa­ro­chie.

Op 5 sep­tem­ber 2012 is aan pa­ro­chi­anen een brief gestuurd met het voor­ge­no­men besluit van het bisdom mbt de katho­lie­ke kerk­ge­bouwen in de Bom­me­ler­waard. De brief werd vergezeld door een uit­no­di­ging voor een in­for­ma­tie­bij­een­komst waarin leden van de bis­dom­staf het voor­ge­no­men besluit zou komen toelichten.

Van het bisdom waren hulp­bis­schop mgr. Mutsaerts, bisdom-econoom diaken Broe­ders en dio­ce­saan projectmana­ger Corné Nikkels aanwe­zig. Met het voltallige pas­to­rale team en pa­ro­chi­anen uit alle zeven pa­ro­chies was de kerk bijna vol.

Het koor van Rossum, Pro Musica, had prag­ma­tisch de repe­ti­tie, die ze normaal op woens­dag hou­den, verschoven naar de dins­dag­avond voor­af­gaand aan de info-avond. Daar­mee kreeg de avond een muzikaal begin met prach­tige zang.

Bisdom-econoom Broe­ders hield een uit­ge­breide pre­sen­ta­tie over het nieuwe beleid inzake pa­ro­chiefusies van het bisdom en de concrete situatie in de Bom­me­ler­waard. Na de pauze was er gelegen­heid tot het stellen van vragen. Behalve emo­tio­nele vragen en reacties was er gelukkig ook realisme en werd er con­struc­tief nage­dacht over de toe­komst.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer