Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Aanmelden Eerste H. Communie Ammerzoden

Samen op weg in de wereld van geloven

gepubliceerd: dinsdag, 10 september 2019
Aanmelden Eerste H. Communie Ammerzoden

Ook dit jaar nodigt de pa­ro­chie ouders en kin­de­ren uit om te gaan in de wereld van geloven, met de verhalen van Jezus, en al het moois dat het leven ons te bie­den heeft. Samen met hen willen we ont­dek­ken wat we voor elkaar, ons­zelf, voor God en voor de wereld kunnen betekenen. Dit willen we in het bij­zon­der doen tij­dens de voor­be­rei­ding op de Eerste Heilige Communie.

Alle kin­de­ren uit groep vier nodigen we uit om voor de eerste keer de Communie te ont­van­gen. Om dit op een zo goed moge­lijke manier te kunnen doen, is er een korte voor­be­rei­ding. Tijdens deze voor­be­rei­ding leren kin­de­ren op een in­ter­ac­tie­ve spontane en speelse manier over het geloof, zich­zelf en be­lang­rijke dingen in hun leven. Hoe het Communie­pro­ject er precies uitziet verschilt per geloofs­ge­meen­schap en zal later wor­den uit­ge­legd.

in­for­ma­tie­avon­den

We kunnen ons voor­stel­len dat u meer in­for­ma­tie wilt over de Eerste Heilige Communie en de voor­be­rei­ding daarop. Daarom nodigen we u uit voor een in­for­ma­tie­avond over hoe het Communie­pro­ject voor uw kind eruitziet, deze in­for­ma­tie­avon­den vin­den plaats op de locaties van de Eerste Heilige Communie:

datum tijd plaats locatie
Dins­dag 24 sep­tem­ber 20.00 uur Kerkdriel Pa­ro­chie Centrum
Donder­dag 3 ok­to­ber 19.30 uur Velddriel Bassi­school De Pollenhof
Donder­dag 10 ok­to­ber 20.00 uur Am­mer­zo­den Basis­school De schakel

De datum en plaats van de ouder­avon­den in Zalt­bom­mel en Alem volgen nog.

Eigen bijdrage

Om mee te doen aan een van de catechese­pro­jecten vragen we een eigen bijdrage van € 50 per kind per project. U geeft tij­dens de aanmel­ding een machti­ging af, waardoor de bijdrage via auto­ma­tische incasso afge­schre­ven wordt.

Aanmel­den

Aanmel­den -liefst zo snel moge­lijk- kan via een speciaal online formulier:

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer