Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Mariabeeld Kerkdriel prachtig gerestaureerd

gepubliceerd: maandag, 1 oktober 2012
Mariabeeld Kerkdriel prachtig gerestaureerd

Na het oorlogsbombarde­ment van de oude kerk te hebben overleeft, is na een recent ongeval, Maria in haar oude luister binnen­ge­haald. Het beeld, dat niet meer was dan een paar dozen met brok­stukken, is prach­tig gerestaureerd en heeft een mooi plek gekregen voorin de Sint-Martinus­kerk van Kerkdriel.

Restauratoren van de Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam

Dankzij de bemid­de­ling van mw. drs. René Lugtig­heid, weten­schap­pe­lijk mede­wer­ker bij de Stich­ting Ker­ke­lijk Kunstbezit in Neder­land, die ons de weg heeft gewezen naar de restauratoren van de Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam, werk­zaam op het res­tau­ra­tie-atelier van het Rijks­mu­seum. Dit team van drie dames, bestaande uit Nienke, Roosmarijn en Marijke, heeft op zeer en­thou­siaste en des­kun­dige wijze gedurende vier maan­den met ongelooflijk veel inzet gewerkt aan het herstel van ons Maria­beeld.

Mede door de voor­tref­fe­lijke inzet van Gerry, Anny, Frits en de fan­tas­tische hulp van Ansfried Goesten en zijn zoons, “is het won­der geschied” en heeft Maria een prach­tige plek gevon­den in de kerk van Kerkdriel.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer