Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Alzheimer Café Bommelerwaard

Donderdag 18 mei - 19.00 uur - De Weesboom Ammerzoden

gepubliceerd: vrijdag, 3 mei 2019
Alzheimer Café Bommelerwaard

Op don­der­dag 16 mei 2019 wordt in Party­cen­trum De Wees­boom, Voor­straat 17, 5324 AT Am­mer­zo­den de avond van Alzheimer Café Bom­me­ler­waard geor­ga­ni­seerd. Thema: Doorleven na de diagnose dementie.

Deze avond bespreken we het ‘Doorleef­plan Dementie’. Het plan is gemaakt om mensen met de diagnose DEMENTIE en hun naasten te helpen om grip te hou­den op hun leven. Om door te leven. Het horen van de diagnose dementie maakt ie­der­een verdrie­tig. Het roept allerlei vragen op. Wat gaat er allemaal op mij afkomen? Wat kan ik doen om erger te voor­ko­men?

Het invullen en gebruiken van het doorleef­plan kan u helpen om grip te hou­den op uw leven Het plan geeft tips en adviezen voor voe­ding, bewe­ging, ac­ti­vi­teiten en vei­lig­heid. Per thema is ruimte om samen met de naaste eigen wensen en moge­lijk­he­den in te vullen. De combinatie van adviezen en vragen wat de persoon met dementie zelf wenst is uniek en kan het doorleven ge­mak­ke­lijker maken.

Het doorleef­plan is ont­wik­keld door o.a. Paul Dautzen­berg, geriater in Jeroen Bosch Zie­ken­huis, in samen­wer­king met een specialist ouderengeneeskunde en een thuis­zorg­orga­ni­sa­tie. Deze avond bespreekt een betrokken des­kun­dige hoe men dit plan kan gebruiken en kunt u uw vragen stellen.

Vanaf 19.00 uur is ie­der­een van harte welkom. De avond wordt afgesloten om 21.30 uur.

Kom gerust kijken. De toegang is gratis.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gespreks­lei­ders:

  • Marten Tel, gees­te­lijk ver­zor­ger, (073) 611 9170
  • Ingrid van Kuijk, psy­cho­loog, (06) 2020 7635
  • Mariëlla van Heck-van Steenis, man­tel­zorg­con­su­lent, (0418) 634 231
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer