Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Onderweg naar the Passion

gepubliceerd: vrijdag, 19 april 2019

Met meer dan 140 opvaren­den ver­trok de Columbus naar The Passion in Dordrecht. Velen die dachten dat het niet zo’n vaart zou lopen, waren blij verrast. Danny Hakvoort, onze kersverse coördinator familie­pas­to­raat, geloofde van het begin al dat The Passion óók in de Bom­me­ler­waard mensen aan zou spreken.

Onder de deel­ne­mers waren mensen van diverse ker­ke­lijke gezindte, maar ook niet-ker­ke­lijken die aan­ge­spro­ken wer­den door de lie­de­ren en de thema’s. Mensen die elkaar von­den in dat over­wel­di­gende verhaal, wat de grote levens­the­ma’s gevat in teksten, maar ook heden­daag­se lie­de­ren weet te raken.

Uits­te­kende ver­zorgd

Niets was aan het toeval over­ge­la­ten, van het inschepen en ont­vangst met koffie, de Eucha­ris­tie­vie­ring tot de warme kop soep met even­zeer heer­lijke broodjes toe, verliep gesmeerd en ontspannen. Velen vier­den de Eucha­ris­tie mee, waarbij gemengde en vooral jeug­dige koorle­den van de Evan­ge­lische ge­meen­te in Pand 9 (Zalt­bom­mel) mooie, aan­spre­kende en ontroerende teksten zongen. In de voet­was­sing en de voor­beden, weerklonk de ver­bon­den­heid met allen waar Jezus in liefde­volle zorg Zijn leven aan geeft. Tijdens het varen werd er zowel binnen als op het dek ruim­schoots genoten van de warme zon, die al het prille groen en de bloeiende natuur langs het water extra uitlichtte.

Aangemeerd vlakbij het kerk­plein

De boot gaf ons ook de kans om vlakbij het kerk­plein aan te meren. Nog geen 8 minuten lopen waren we van dezelfde kerk waar vier eeuwen gele­den besloten werd de Bijbel in het Neder­lands uit te geven. Geen mooiere plek om je door het Passie­ver­haal in de eigen taal te laten raken. Wie in de boot achterbleef, kon op een groot scherm The Passion meebeleven. Zelfs al was het kerk­plein vol, toch kon ie­der­een glimp opvangen van het verhaal. De muziek -als de ver­telling schalde over de vele waterwegen in de bin­nen­stad van Dordt. Het zeld­zaam warme weer zorgde voor een wel­da­dige sfeer. In­druk­wek­kend was voor velen ook het verlichtte kruis, dat door een grote groep mensen zich lang­zaam naar het kerk­plein ver­plaatste.

Weer huis­waarts

Hierna gingen de wegen uitéén. Een veer­tigtal ging met de bus terug, maar het meren­deel verkoos de boot. Om let­ter­lijk en figuur­lijk op verhaal te komen, was er op de boot nog een terug­blik op The Passion. Er was zelfs een pub-quiz voor wie wilde op het laagste dek. Ook hier was alles goed ver­zorgd en gere­geld door Danny Hakvoort. Wie boven zat kon tege­lijk rus­tig nog even bijpraten of even wegdoezelen op de gerieflijke bankjes, want de boot zou pas rond half twee terug in Zalt­bom­mel zijn. Onderweg werd in alle rust gere­geld dat niemand alleen naar huis hoefde. Chauf­feurs genoeg die ondanks het late uur nog wat mensen thuis wilde brengen. Vlot wer­den alle beno­digd­he­den voor de Eucha­ris­tie, de band, maar ook alle spellen en ge­spreks­ron­des ingepakt en door een bonte ver­za­me­ling vrij­wil­li­gers uit diverse kerken weer terug­ge­bracht.

Volgende familie-ac­ti­vi­teit: 5 mei

The Passion, die ook dit jaar weer stralend ein­digde, maar zeker ook de bootreis blijft een erva­ring waarover nog met een warm gevoel op teruggekeken zal wor­den. Onder meer in het Brabants Dagblad, Het Katho­liek Nieuws­blad wer­den de bootreis naar The Passion nog even mooi uitgelicht. De volgende familie-ac­ti­vi­teit zal op 5 mei de bede­vaart naar de Zoete Moeder zijn, waar ook voor het hele gezin wat te beleven en mee te vieren valt.

In het nieuws

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer